Marten van Eerten

Pachtbeëindiging wegens dringend eigen gebruik door een B.V.

Vraag:Kan een besloten vennootschap als verpachter pachtbeëindiging vorderen wegens dringend eigen gebruik door de zoon van de directeur/enig aandeelhouder? Antwoord:De wet bepaalt dat een verpachter een pachtovereenkomst kan opzeggen “indien hij aannemelijk maakt dat hij, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad of een pleegkind het gepachte duurzaam in gebruik …

Pachtbeëindiging wegens dringend eigen gebruik door een B.V. Lees meer »

Verouderd testament

‘Zo had de erflater het nooit bedoeld’ is een zin die in erfenisgeschillen (te) vaak wordt uitgesproken. Probleem is dat het de erflater dan niet meer kan worden gehoord. Verschillende keren heeft de rechter moeten oordelen over de casus waarbij in essentie de langstlevende echtgenote hertrouwt zonder acht te slaan op de zgn. spiegelbeeld-testamenten die …

Verouderd testament Lees meer »

Aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsverzekering

Vaak sluit een leverancier in zijn algemene voorwaarden zijn aansprakelijkheid tegenover een afnemer tot vergoeding van schade wegens omzetverlies of gederfde winst uit. Dat is begrijpelijk, voor zover de leverancier ter zake van omzetverlies of gederfde winst ook geen dekking kan claimen onder zijn aansprakelijkheidsverzekering. Echter, de aansprakelijkheid voor omzetverlies bij een afnemer kan tot …

Aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsverzekering Lees meer »

Corona crisis en overmacht

Levering van producten Nu ten gevolge van de Corona-crisis vele overheden wereldwijd allerlei reis- en vervoersbeperkingen opleggen, hoeft het niet te verbazen dat dit ook zijn weerslag zal hebben bij de uitvoering van allerlei contractuele verplichtingen. Wanneer bijvoorbeeld door internationale vervoersbeperkingen ter beperking van de verspreiding van het Convid-19 virus een leverancier een door een …

Corona crisis en overmacht Lees meer »

Samenwerkingsverbanden en bedrijfsopvolging

Het merendeel van de agrarische familiebedrijven wordt geëxploiteerd in de vorm van een personenvennootschap (maatschap, VOF, of CV). Er zijn kleine verschillen tussen een maatschap en een VOF, maar wat in het navolgende over de maatschap wordt geschreven geldt ook voor de VOF. Een CV (commanditaire vennootschap) heeft één bijzondere vennoot, de zgn. stille vennoot …

Samenwerkingsverbanden en bedrijfsopvolging Lees meer »

Pacht en fosfaat: het vervolg

 Op 26 maart 2019 oordeelde het Pachthof te Arnhem, kort gezegd, dat de fosfaatrechten bij het einde van de pacht in beginsel voor de pachter zijn en dat slechts in bepaalde gevallen de verpachter aanspraak kan maken op fosfaatrechten (ECLI:NL:GHARL:2019:2544). Zie onze eerdere artikelen hierover: ˇ         https://data/sites/web/gvkadurenl/www.gvk-advocaten.nl/?eersteuitspraakpachtenfosfaatrechtenen ˇ         https://data/sites/web/gvkadurenl/www.gvk-advocaten.nl/?pachtenfosfaatrechten:letopdekleinelettertjes ˇ         https://data/sites/web/gvkadurenl/www.gvk-advocaten.nl/?veelvragenfosfaatrechtenenpachtblijvenonbeantwoord&categorie=Agrarisch%20recht Op 24 september 2019 …

Pacht en fosfaat: het vervolg Lees meer »

Legitieme portie bij bedrijfsopvolging

Op 27 februari 2019 heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeldover de navolgende casus: De zoon die het landbouwbedrijf van zijn vader had voortgezet was in het testament van zijn vader onterfd omdat hij bij de overname van de boerderij ‘al meer dan voldoende bevoordeeld was’. De bedrijfsvoortzetter was het daar niet mee eens: de overname van …

Legitieme portie bij bedrijfsopvolging Lees meer »

Veel vragen fosfaatrechten en pacht blijven onbeantwoord

Op 26 maart 2019 heeft het Pachthof te Arnhem geoordeeld, kort gezegd, dat de fosfaatrechten bij het einde van de pacht in beginsel voor de pachter zijn en dat slechts in bepaalde gevallen de verpachter aanspraak kan maken op fosfaatrechten (ECLI:NL:GHARL:2019:2544). Zie ook onze eerdere artikelen hierover: https://data/sites/web/gvkadurenl/www.gvk-advocaten.nl/?eersteuitspraakpachtenfosfaatrechtenenhttps://data/sites/web/gvkadurenl/www.gvk-advocaten.nl/?pachtenfosfaatrechten:letopdekleinelettertjes Aanspraak verpachter en de rechtvaardiging daarvan De …

Veel vragen fosfaatrechten en pacht blijven onbeantwoord Lees meer »

Pacht en fosfaatrechten: let op de kleine lettertjes!

Inmiddels heeft het pachthof uitspraak gedaan in de proefprocedure over de mogelijke aanspraken van verpachters op fosfaatrechten bij einde van de pacht. Het hof oordeelde dat de fosfaatrechten in principe voor de pachter zijn. Daar zijn wel enkele belangrijke uitzonderingen op die grote gevolgen kunnen hebben voor met name pachtbedrijven. Vooropgesteld zij dat partijen in …

Pacht en fosfaatrechten: let op de kleine lettertjes! Lees meer »

Rechten ontstaan tijdens de pacht. Wat kan de verpachter verwachten?

In de afgelopen jaren hebben veel verpachters zich in een pachtovereenkomst of in de bijbehorende algemene voorwaarden ingedekt voor de situatie dat lopende de pachtovereenkomst er nieuwe rechten ontstaan op basis van nationale of Europese regelgeving. De verpachter wenst deze rechten bij het einde van de pacht te behouden of is van mening dat deze …

Rechten ontstaan tijdens de pacht. Wat kan de verpachter verwachten? Lees meer »