Marten van Eerten

Corona crisis en overmacht

Levering van producten Nu ten gevolge van de Corona-crisis vele overheden wereldwijd allerlei reis- en vervoersbeperkingen opleggen, hoeft het niet te verbazen dat dit ook zijn weerslag zal hebben bij de uitvoering van allerlei contractuele verplichtingen. Wanneer bijvoorbeeld door internationale vervoersbeperkingen ter beperking van de verspreiding van het Convid-19 virus een leverancier een door een …

Corona crisis en overmacht Lees verder »

Samenwerkingsverbanden en bedrijfsopvolging

Het merendeel van de agrarische familiebedrijven wordt geëxploiteerd in de vorm van een personenvennootschap (maatschap, VOF, of CV). Er zijn kleine verschillen tussen een maatschap en een VOF, maar wat in het navolgende over de maatschap wordt geschreven geldt ook voor de VOF. Een CV (commanditaire vennootschap) heeft één bijzondere vennoot, de zgn. stille vennoot …

Samenwerkingsverbanden en bedrijfsopvolging Lees verder »

Pacht en fosfaat: het vervolg

 Op 26 maart 2019 oordeelde het Pachthof te Arnhem, kort gezegd, dat de fosfaatrechten bij het einde van de pacht in beginsel voor de pachter zijn en dat slechts in bepaalde gevallen de verpachter aanspraak kan maken op fosfaatrechten (ECLI:NL:GHARL:2019:2544). Zie onze eerdere artikelen hierover: ˇ         https://data/sites/web/gvkadurenl/www.gvk-advocaten.nl/?eersteuitspraakpachtenfosfaatrechtenen ˇ         https://data/sites/web/gvkadurenl/www.gvk-advocaten.nl/?pachtenfosfaatrechten:letopdekleinelettertjes ˇ         https://data/sites/web/gvkadurenl/www.gvk-advocaten.nl/?veelvragenfosfaatrechtenenpachtblijvenonbeantwoord&categorie=Agrarisch%20recht Op 24 september 2019 …

Pacht en fosfaat: het vervolg Lees verder »

Legitieme portie bij bedrijfsopvolging

Op 27 februari 2019 heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeldover de navolgende casus: De zoon die het landbouwbedrijf van zijn vader had voortgezet was in het testament van zijn vader onterfd omdat hij bij de overname van de boerderij ‘al meer dan voldoende bevoordeeld was’. De bedrijfsvoortzetter was het daar niet mee eens: de overname van …

Legitieme portie bij bedrijfsopvolging Lees verder »

Veel vragen fosfaatrechten en pacht blijven onbeantwoord

Op 26 maart 2019 heeft het Pachthof te Arnhem geoordeeld, kort gezegd, dat de fosfaatrechten bij het einde van de pacht in beginsel voor de pachter zijn en dat slechts in bepaalde gevallen de verpachter aanspraak kan maken op fosfaatrechten (ECLI:NL:GHARL:2019:2544). Zie ook onze eerdere artikelen hierover: https://data/sites/web/gvkadurenl/www.gvk-advocaten.nl/?eersteuitspraakpachtenfosfaatrechtenenhttps://data/sites/web/gvkadurenl/www.gvk-advocaten.nl/?pachtenfosfaatrechten:letopdekleinelettertjes Aanspraak verpachter en de rechtvaardiging daarvan De …

Veel vragen fosfaatrechten en pacht blijven onbeantwoord Lees verder »

Pacht en fosfaatrechten: let op de kleine lettertjes!

Inmiddels heeft het pachthof uitspraak gedaan in de proefprocedure over de mogelijke aanspraken van verpachters op fosfaatrechten bij einde van de pacht. Het hof oordeelde dat de fosfaatrechten in principe voor de pachter zijn. Daar zijn wel enkele belangrijke uitzonderingen op die grote gevolgen kunnen hebben voor met name pachtbedrijven. Vooropgesteld zij dat partijen in …

Pacht en fosfaatrechten: let op de kleine lettertjes! Lees verder »

Rechten ontstaan tijdens de pacht. Wat kan de verpachter verwachten?

In de afgelopen jaren hebben veel verpachters zich in een pachtovereenkomst of in de bijbehorende algemene voorwaarden ingedekt voor de situatie dat lopende de pachtovereenkomst er nieuwe rechten ontstaan op basis van nationale of Europese regelgeving. De verpachter wenst deze rechten bij het einde van de pacht te behouden of is van mening dat deze …

Rechten ontstaan tijdens de pacht. Wat kan de verpachter verwachten? Lees verder »

Jongveeopfokker hoeft fosfaatrechten niet af te staan

Bent u een jongveeopfokker die op 2 juli 2015 jongvee voor een ander hield? Dan hoeft u die fosfaatrechten in principe niet af te staan aan de melkveehouder van wie de dieren waren, zo oordeelde de rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, in kort geding. De feitelijke situatie In deze zaak bestond er tussen …

Jongveeopfokker hoeft fosfaatrechten niet af te staan Lees verder »

Meerwaardebeding en pacht

Grondgebonden landbouwbedrijven worden binnen een familie meestal aan de volgende generatie overgedragen voor lagere waarden dan de vrije economische waarde. Grond gaat dan meestal over voor de waarde in verpachte staat; productierechten voor de boekwaarde. Omdat deze financiële tegemoetkoming alleen wordt gedaan met het oog op de voortzetting van het ouderlijk landbouwbedrijf, wordt meestal bedongen …

Meerwaardebeding en pacht Lees verder »

Problemen rond een ouderlijke boedelverdeling

In januari 2016 heeft de rechtbank in Rotterdam geoordeeld dat de niet opeisbare vorderingen van de kinderen op hun langstlevende ouder, zoals ontstaan bij de verdeling van de nalatenschap van de eerst overleden ouder in 1990 conform een zgn. ouderlijke boedelverdeling, bij gelegenheid van het overlijden van de langstlevende ouder in 2013 alsnog moest worden …

Problemen rond een ouderlijke boedelverdeling Lees verder »