Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed gaat u uit elkaar, maar blijft u volgens de wet getrouwd. Veel mensen denken dat ze zijn gescheiden van tafel en bed als ze apart gaan wonen. Dat is niet zo. Officieel bent u pas gescheiden van tafel en bed, na een juridische procedure.

Hoe werkt het?

Een scheiding van tafel en bed lijkt veel op een echte scheiding: er moet een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank en daarvoor is een advocaat nodig. Het verzoekschrift kan namens beide partners worden ingediend maar ook namens één van hen. De rechter zal een scheiding van tafel en bed uitspreken, in een beschikking, als hij ervan overtuigd is dat het huwelijk ?duurzaam ontwricht? is. Net als bij een gewone scheiding wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden en dient er een verdeling plaats te vinden van de bezittingen en het vermogen (woning, inboedelgoederen, banksaldi, pensioen en verzekeringen etc.). Ook dienen er regelingen getroffen te worden over eventuele schulden. Komen de partners daar onderling niet uit, dan zal de rechter knopen doorhakken.

Als er minderjarige kinderen zijn, moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld. Zie hiervoor het onderwerp scheiden met kinderen/ ouderschapsplan op onze website.

De scheiding van tafel en bed is pas definitief als de rechterlijke uitspraak is ingeschreven in de gemeente waar het huwelijk is gesloten.

Een scheiding van tafel en bed kunt u alleen aanvragen als u getrouwd bent. Bij een geregistreerd partnerschap is scheiden van tafel en bed niet mogelijk.

Waarom een scheiding van tafel en bed?

Wilt u gescheiden van elkaar leven, maar niet definitief scheiden, dan kan scheiden van tafel en bed een optie zijn. U woont dan wel apart, maar gaat nog niet definitief uit elkaar. Het huwelijk blijft in stand dus voor de wet blijft u getrouwd, maar voor het overige vindt er een scheiding plaats. Voor mensen met een bepaalde (geloofs)overtuiging kan dit een oplossing zijn.

Enkele voordelen van een scheiding van tafel en bed:

 • na de scheiding van tafel en bed zijn de bezittingen/ het vermogen niet meer gemeenschappelijk. In de juridische procedure vindt een verdeling plaats van de gemeenschap van goederen of moeten de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld;
 • na de scheiding van tafel en bed bent u niet meer verantwoordelijk voor eventuele toekomstige schulden die door u ex-partner worden aangegaan;
 • de onderlinge onderhoudsplicht die gehuwden hebben ten opzichte van elkaar, blijft bestaan;
 • aanspraken op opgebouwd ouderdomspensioen kunnen al worden verdeeld;
 • de opbouw van het nabestaandenpensioen (indien aanwezig), loopt door;
 • partners kunnen makkelijker besluiten om weer bij elkaar te komen en de scheiding van tafel en bed ongedaan maken. Dit kan gebeuren door ?de verzoening? in te laten schrijven in het huwelijksgoederenregister.

  Enkele nadelen van een scheiding van tafel en bed:

 • u blijft bij een scheiding van tafel en bed voor de wet getrouwd. U kunt daardoor niet met iemand anders trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Samenwonen kan uiteraard wel;
 • emotioneel gezien kan het belastend zijn dat u verbonden blijft met uw ex-echtgenoot omdat het huwelijk in stand blijft;
 • de kosten van een scheiding van tafel en bed zijn hetzelfde als bij een gewone scheiding. Wilt u uiteindelijk alsnog een echtscheiding, dan zult u daar ook weer kosten voor moeten maken;
 • wilt u eenzijdig definitief scheiden, dan kan dat pas na 3 jaar. U zult dus ook drie jaar moeten wachten voor u met een nieuwe partner kunt trouwen.

  Let op: woont u na de scheiding van tafel en bed apart van uw partner, maar blijft u beiden op hetzelfde adres ingeschreven? Dan ziet de Belastingdienst u beiden nog als fiscaal partner.

  Einde van de scheiding van tafel en bed

  Een scheiding van tafel en bed kan de rest van uw leven voortduren. De scheiding van tafel en bed eindigt dan met de dood van een van de partners. Daarnaast kunnen partners zich verzoenen als zij weer samen willen leven en als echtgenoten verder willen. De scheiding van tafel en bed kan dan ongedaan worden gemaakt door “de verzoening” in te laten schrijven in het huwelijksgoederenregister. U kunt er ook voor kiezen om de scheiding van tafel en bed te beëindigen en uw huwelijk te laten ontbinden. Daarvoor moet een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank, met behulp van een advocaat.

  Kijk voor meer informatie op deze site bij de onderwerpen gemeenschap van goederenhuwelijkse voorwaarden en scheiden met kinderen/ ouderschapsplan.

  Tot slot

  Scheiden van tafel en bed kan in sommige gevallen een mooie (tussen)oplossing zijn. Bespreek de voor u geldende voor- en nadelen met één van onze advocaten.