Co-ouderschap

Een veelgebruikte term in het familierecht is “co-ouderschap”. Dit is geen juridische term die in de wet staat, maar een term die in het dagelijks taalgebruik wordt gebruikt. Met co-ouderschap wordt uitgedrukt dat ouders na de verbreking van de relatie of de scheiding, evenveel de zorg voor het kind hebben. Bij co-ouderschap wordt de zorg gelijk verdeeld.

Een voorbeeld van co-ouderschap kan een week-op-week-af-regeling zijn. Deze regeling houdt in dat de kinderen de ene week bij de ene ouder en de andere week bij de andere ouder verblijven. Er is een vast wisselmoment per week. Er zijn ook tussenvarianten mogelijk die bij benadering te vergelijken zijn met co-ouderschap. Bijvoorbeeld dat de kinderen altijd op een vaste doordeweekse dag bij de ene ouder zijn en op een vaste dag bij de andere ouder, en dat de andere drie doordeweekse dagen en het weekend wisselen.

Co-ouderschap kan een mooi streven zijn, maar is niet altijd praktisch mogelijk of in het belang van het kind. De afstand tussen de woonplaatsen van de ouders kan bijvoorbeeld een reden zijn om af te zien van co-ouderschap. Het is dan praktisch moeilijk uitvoerbaar. Vaste lijn in de rechtspraak is dat co-ouderschap niet door de rechter wordt toegepast als de ouders niet in staat zijn daar allebei goed uitvoering aan te geven. Ook als de ouders onderling niet goed kunnen communiceren en overleggen, zal een verzoek om een regeling op basis van co-ouderschap vast te stellen, niet snel worden toegewezen.

Belastingdienst

Als u de zorg op basis van co-ouderschap verdeelt, dan kan dit gevolgen hebben voor de toeslagen van de Belastingdienst. De Belastingdienst beschouwt u als co-ouder in de volgende gevallen:

  • Uw kind woont ten minste 3 dagen per week bij u én ten minste 3 dagen per week bij uw ex.
  • Uw kind woont om en om 1 week bij u en 1 week bij uw ex.

Of uw kind op uw adres of op het adres van uw ex ingeschreven staat, maakt voor de Belastingdienst niet uit.

Het co-ouderschap heeft gevolgen voor de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en huurtoeslag. De kinderopvangtoeslag kan aan beide ouders worden uitbetaald als zij allebei bijdragen in de kinderopvangkosten. U moet daarvoor wel zelf actie ondernemen. Het kindgebonden budget wordt niet gesplitst door de Belastingdienst. Wie het laagste inkomen heeft, krijgt meestal een hoger kindgebonden budget. Hebt u meer kinderen? Dan kunt u allebei kindgebonden budget krijgen, elk voor een ander kind. Bij de huurtoeslag mag u onder omstandigheden allebei uw kind laten meetellen als medebewoner.

Kinderbijslag

U mag samen bepalen welke ouder kinderbijslag krijgt of dat de kinderbijslag over beide ouders wordt verdeeld.