Werknemer ontslaan: snelle en persoonlijke oplossing

In de praktijk kan het voorkomen dat een werknemer niet meer naar behoren functioneert, langdurig ziek is of dat sprake is van vervallen van arbeidsplaatsen. U wilt de werknemer ontslaan, maar met welke regels en rechten dient u als werkgever rekening te houden? Hoe gaat het ontslaan van een werknemer precies in zijn werk? En welke kosten komen hierbij kijken? In dit artikel staat alles voor u op een rijtje en vindt u enkele tips en voorbeelden voor het ontslaan van een werknemer. GVK biedt u ook graag begeleiding gedurende het ontslagproces.

Met welke regels & rechten moet u rekening houden?

Als werkgever dient u zich aan verschillende regels te houden als u uw werknemer wilt ontslaan. De volgende punten dient u in acht te nemen:

 • De wettelijke opzegtermijn
 • Een redelijke grond voor ontslag is vereist
 • De transitievergoeding
 • De toetsing van het ontslag door het UWV of de kantonrechter, tenzij sprake is van:
  • Proeftijd
  • Instemming van de werkgever
  • Ontslag op staande voet
  • Ontslag wegens bereiken AOW-leeftijd

Werknemer ontslaan via brief

Indien uw werknemer een contract voor bepaalde tijd heeft, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege zodra de bepaalde tijd verstreken is. U hoeft de werknemer dan niet te ontslaan. Wel dient u uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk ervan op de hoogte te brengen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

Hoe kan ik een werknemer ontslaan via instanties?

Stemt uw werknemer niet in met het ontslag of lukt het niet om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen? Dan kunt u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV wanneer u de werknemer wilt ontslaan vanwege langdurige ziekte of een bedrijfseconomische reden. U dient de reden voor ontslag goed te onderbouwen en de werknemer mag vervolgens schriftelijk op de ontslagaanvraag reageren. De gehele behandeling van de ontslagaanvraag bij het UWV neemt ongeveer vier weken in beslag vanaf het moment dat de ontslagaanvraag compleet is ingediend.

Wilt u de werknemer vanwege een andere reden ontslaan? Dan kunt u bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen. Uw werknemer krijgt de mogelijkheid om schriftelijk verweer in te dienen tegen uw verzoek. Vervolgens vindt een mondelinge behandeling plaats. Daarna doet de rechter binnen enkele weken uitspraak. Gedurende de procedure is het verstandig om bijstand te vragen van een advocaat, maar hiertoe bent u bij de kantonrechter niet verplicht.

Werknemer ontslaan tips & voorbeelden

Voor het ontslaan van een werkgever is een redelijke grond vereist. Een redelijke grond kan bijvoorbeeld zijn:

 • Een bedrijfseconomische redenen
 • Onvoldoende functioneren van de werknemer
 • Verwijtbaar handelen van de werknemer
 • Langdurige ziekte van de werknemer
 • Frequent ziekteverzuim van de werknemer
 • Gestoorde arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer

Te denken valt aan een situatie waarin de werknemer ondermaats presteert. Er is dus sprake van onvoldoende functioneren van de werknemer. U kunt dan een verzoek tot ontbinding indienen bij de kantonrechter. Wel moet u goed onderbouwen waarom de werknemer niet voldoet aan de functie-eisen en dat u de werknemer voldoende kans heeft gegeven om beter te functioneren. Ook moet u eerst kijken naar de mogelijkheden tot herplaatsen van de werknemer in een andere functie binnen uw bedrijf.

Een tip voor het ontslaan van een werknemer is om te kijken of u in onderling overleg met uw werknemer tot het beëindigen van het dienstverband kunt komen. Dit is in de meeste gevallen voor beide partijen de meest prettige en snelste optie.

Hoeveel kost het ontslaan van een werknemer: werkgever & GVK

Een werknemer ontslaan brengt altijd kosten met zich mee. Zo bent u de werknemer nog salaris verschuldigd tijdens de opzegtermijn en dient u rekening te houden met een eindafrekening, waaronder het vakantiegeld, vakantiedagen, bonussen en de 13e maand vallen. U dient de eindafrekening binnen één maand na het einde van het dienstverband aan de voormalig werknemer uit te betalen. Ook bent u vrijwel altijd een vergoeding verschuldigd aan de werknemer ter compensatie van het ontslag, een transitievergoeding genoemd. De transitievergoeding bedraagt 1/3 van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van € 89.000.

Indien de werknemer met of zonder vast contract niet instemt met het ontslag en u een verzoek tot ontbinding indient bij de kantonrechter dient u rekening te houden met bijkomende kosten. De rechtbankprocedure kost u namelijk geld. Zo bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Wanneer u bijstand wenst van een advocaat dient u mede rekening te houden met het te betalen honorarium.

Veel gestelde vragen

Wat is de opzegtermijn bij ontslag?

De minimale opzegtermijn bij ontslag is wettelijk bepaald en afhankelijk van hoe lang een werknemer in dienst is.

 • minder dan vijf jaar: één maand opzegtermijn;
 • tussen de vijf en tien jaar: twee maanden opzegtermijn;
 • tussen de tien en vijftien jaar: drie maanden opzegtermijn;
 • vijftien jaar op langer: vier maanden opzegtermijn.

Kun je een werknemer met vast contract ontslaan?

U kunt een werknemer met een vast contract alleen ontslaan op basis van een redelijke grond. Dit is echter minder makkelijk dan een werknemer met een jaarcontract ontslaan. Bij een jaarcontract kunt u er simpelweg voor kiezen om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen, hiervoor hoeft u geen redelijke grond te hebben.

Kun je een beschermde werknemer ontslaan?

In verschillende situaties geldt een opzegverbod. Dit is bijvoorbeeld het geval gedurende een zwangerschap of de eerste twee jaar ziekte. Wel gelden een aantal uitzonderingen op het opzegverbod. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer nog in de proeftijd zit of instemt met het ontslag.

Wat kan GVK Advocaten voor u betekenen?

Overweegt u om een werknemer te ontslaan? Neem dan contact op met één van onze specialisten voor passend juridisch advies betreffende arbeidsrecht. En niet alleen voor advies over ontslag kunt u bij ons terecht. Ook voor andere vragen en conflicten staan we voor u klaar. We beantwoorden bijvoorbeeld de vraag: wat is transitievergoeding? En we ondersteunen u bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Onze specialisten:

 • Ontzorgen u gedurende de hele ontslagprocedure
 • Kijken per zaak wat de beste werkwijze is
 • Reageren altijd binnen twee werkdagen

Neem vrijblijvend contact op met mr. Mathilde Reintjes of mr. Roland Reumkens. Zij zijn bereikbaar via de mail of telefonisch.

Ontslag

> Verstoorde arbeidsrelatie
> Ontslag op staande voet

Overeenkomsten

> Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
> Concurrentie- en relatiebeding
> Vaststellingsovereenkomst