Erfrecht

Een erfenis afhandelen is vaak emotioneel. Er is sprake van rouw en verdriet, terwijl u ook veel moet regelen en besluiten moet nemen. Dan zit u niet te wachten op problemen of ruzie. U wilt wel weten wat uw rechten en plichten zijn. Juist daarom is deskundige begeleiding belangrijk: verdere escalatie wordt voorkomen en conflicten worden opgelost.

Onze specialisten kunnen u begeleiden bij verschillende aspecten van het erfrecht. Van advies over het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap en het maken van een boedelbeschrijving, tot procederen over de legitieme portie, legaten en de uitleg van het testament. Ook kunnen wij u bijstaan bij kwesties rondom executeurs.

Contactgegevens Erfrecht:
Vestiging Utrecht
  • mr. Myrthe Haas
Vestiging IJsselstein
  • mr. Tessa Luijten
Vestiging Zwolle
  • mr. Marten van Eerten

Laatste Erfecht nieuws