Erfrecht

Erfenis afwikkelen

Als een dierbare is overleden, komt er veel op u af. Het is fijn om dan een ervaren erfrechtspecialist naast u te hebben staan, die u adviseert over wat u allemaal moet regelen en hoe u de benodigde informatie kunt verzamelen. Daarnaast kan de advocaat u helpen het voorkomen en oplossen van geschillen.

Het versterferfrecht en het testamentaire erfrecht

U kunt erfgenaam zijn op basis van de wet of op grond van een testament. Of de erflater een testament heeft gemaakt, kunt u nagaan in het Centraal Testamentenregister.

Als er geen testament is, is het versterferfrecht van toepassing. Als de erflater getrouwd was en minimaal een kind als erfgenaam achterlaat, is er automatisch sprake van een wettelijke verdeling. De wettelijke verdeling houdt in dat de langstlevende echtgenoot alle goederen krijgt en de kinderen een geldvordering op de echtgenoot. Die geldvordering is niet meteen opeisbaar, maar pas als de echtgenoot zelf komt te overlijden. Soms is de geldvordering eerder opeisbaar.

Ook in een testament kan de wettelijke verdeling van toepassing zijn, maar er kan dan ook weer op bepaalde punten afgeweken zijn van de wet. In het testament kan bijvoorbeeld staan dat de geldvordering al eerder opeisbaar is.

Aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap

U kunt een erfenis aanvaarden of verwerpen. Aanvaarden kunt u zuiver doen of onder voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding). Bij een zuivere aanvaarding wordt u als erfgenaam aansprakelijk voor de schulden van de erflater. Bij een beneficiaire aanvaarding wordt het vermogen van de erfgenaam beschermd, de schulden van de erflater hoeft de erfgenaam niet uit eigen zak te betalen.

Vereffening

Na een beneficiaire aanvaarding moet een nalatenschap in beginsel vereffend worden. Er zijn dan speciale wettelijke regels van toepassing die bepalen wat er moet gebeuren voordat de nalatenschap kan worden verdeeld. Denk daarbij aan het maken van een boedelbeschrijving en het betalen van de schuldeisers van de nalatenschap. Bij een zware vereffening zijn er meer regels en taken voor de vereffenaar(s) dan bij een lichte vereffening.

Executeur

In het testament kunt u ook teruglezen of de erflater een executeur heeft benoemd. Welke bevoegdheden een executeur heeft, staat ook in het testament. Sommige executeurs zijn alleen bevoegd om de uitvaart te regelen, anderen krijgen de taak om de nalatenschap af te wikkelen. Een executeur vertegenwoordigt de erfgenamen. De erfgenamen mogen niet zonder medewerking van de executeur over de nalatenschap beschikken.

Legitieme portie

Een kind dat onterfd is kan aanspraak maken op een legitieme portie. U moet in principe binnen vijf jaar een beroep doen op de legitieme portie, maar als de notaris of erfgenamen kortere maar redelijke termijn heeft gesteld, moet u binnen die termijn uw keuze maken.

 

Laatste Erfecht nieuws​

Verouderd testament

‘Zo had de erflater het nooit bedoeld’ is een zin die in erfenisgeschillen (te) vaak wordt uitgesproken. Probleem is dat...

Lees meer

Vrije advocaatkeuze

Ook als u een rechtsbijstandverzekering hebt, kunt u een eigen advocaat kiezen. U bent dus niet verplicht om de jurist...

Lees meer