Verouderd testament

‘Zo had de erflater het nooit bedoeld’ is een zin die in erfenisgeschillen (te) vaak wordt uitgesproken. Probleem is dat het de erflater dan niet meer kan worden gehoord.

Verschillende keren heeft de rechter moeten oordelen over de casus waarbij in essentie de langstlevende echtgenote hertrouwt zonder acht te slaan op de zgn. spiegelbeeld-testamenten die zij en haar (vooroverleden) echtgenoot tijdens hun (eerste) huwelijk ten behoeve van elkaar en hun kinderen hadden doen opstellen. Is de tweede echtgenoot dan nog wel erfgenaam van zijn (in haar tweede huwelijk vooroverleden) echtgenote? 

In 2017 heeft het gerechtshof in voorgaande casus geoordeeld van niet: door het testament waren alleen de zonen erfgenamen van hun moeder en was het wettelijk erfrecht niet van toepassing. De tweede echtgenoot kon dus ook niet terugvallen op een aan het wettelijk erfrecht te ontlenen vruchtgebruiksrecht.

In voorgaand geval achtte de rechter het aannemelijk dat de vrouw zich niet moreel verantwoordelijk voelde om haar nalatenschap zoveel mogelijk aan haar tweede echtgenoot ter beschikking te stellen. Het tweede huwelijk was zij op hogere leeftijd aangegaan terwijl zij daarbij was gehuwd onder huwelijkse voorwaarden met een zgn. koude uitsluiting.

Hoewel de mogelijkheden beperkt zijn om te komen tot een van de letterlijke tekst van een testament afwijkende interpretatie, kunnen hiertoe bij een volledig inzicht in de onderliggende feiten mogelijk wel aanknopingspunten worden gevonden. Stel dat in voorgaande casus de erflater in haar tweede huwelijk in gemeenschap van goederen was gehuwd en haar tweede echtgenoot tevens als stiefouder de kinderen uit haar eerste huwelijk heeft verzorgd en opgevoed, dan zou de beslissing in voorgaande casus wellicht anders zijn uitgevallen. 

Wilt u meer weten over uw testament of heeft u een erfrechtelijke vraag of een geschi? Neemt u dan gerust contact op met één van onze erfrechtspecialisten.

Myrthe Haas mshaas@gvk-advocaten.nl

Marten van Eerten hmvaneerten@gvk-advocaten.nl