Internationale echtscheiding/familiezaken

Een echtscheiding of familierechtelijke procedure heeft al gauw een internationaal karakter. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de echtgenoten of hun kinderen een buitenlandse nationaliteit hebben of hadden. Daarnaast is van belang waar u bent gaan wonen na het sluiten van het huwelijk. Ook is relevant waar u, uw partner en kinderen op dit moment wonen en hoe lang al. Mogelijk hebt u een huis in het buitenland en vraagt u zich af welke gevolgen dit heeft bij uw echtscheiding.

Het is van belang om hierbij stil te staan. In iedere zaak dient namelijk bekeken te worden welke rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil en welk recht de rechter dient toe te passen. Op dit vlak wilt u immers niet voor verassingen komen te staan.

Het komt regelmatig voor dat de Nederlandse rechter buitenlands recht moet toepassen. Ook kan het zomaar zo zijn dat het ene recht moet worden toegepast op de verdeling en weer een ander recht van toepassing is op de alimentatie.

Wanneer u in het buitenland getrouwd bent, is van belang of het een geldig huwelijk is naar het recht van de staat waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Ook is van belang of u ooit een geldige keuze heeft gemaakt voor een bepaald recht. Dit kan bijvoorbeeld gebeurd zijn in (buitenlandse) huwelijksvoorwaarden.

Belangrijk is dat u kunt vertrouwen op een advocaat die deze internationale aspecten kan overzien en u hierover kan adviseren. Waar het gaat om de toepassing van en advies over buitenlands recht, beschikken wij over een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland om u optimaal te adviseren.