Arbeidsrecht

De kans is groot dat u als werkgever of werknemer vroeg of laat een keer te maken krijgt met een arbeidsconflict. Vrij normaal dus, maar wel vervelend als het u overkomt. Wij helpen zowel werkgevers als werknemers wanneer het botst rond een arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, een wijziging van de arbeidsvoorwaarden, een verandering van functie, langdurige ziekte of een opzegtermijn.

Juridisch advies

Wilt u informatie inwinnen over uw positie als werkgever of werknemer in een specifieke situatie? Naast steun bij conflicten, bieden we graag gedegen juridisch advies over arbeidsrecht, juist om een conflict te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of juist een vast contract. Hierdoor zult u zich zeker van uw zaak voelen en dat is prettig op de werkvloer.

U heeft als werknemer en werkgever heel wat rechten en plichten of wanneer er een einde komt aan een arbeidsverhouding. Wij zijn op de hoogte van al deze regels en wetten. Hierdoor kunnen we u uitstekend helpen met het maken van afspraken tussen de verschillende partijen.

Ontslag

> Ontslag bedrijfseconomische redenen
> Ontslag op staande voet
> Transitievergoeding
> Verstoorde arbeidsrelatie
> Werknemer ontslaan

Overeenkomsten

> Concurrentie- en relatiebeding
> Vaststellingsovereenkomst