Beëindiging arbeidsovereenkomst: binnen 1 dag een gesprek

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is een complex en gevoelig onderwerp. Of u nu werkgever of werknemer bent, het is essentieel dat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Bij GVK helpen we u om bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst de juiste juridische stappen te zetten. Wij helpen veel klanten met ontslagprocedures en hebben binnen 1 dag een gesprek met u.

Veel voorkomende problemen

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is ingewikkeld. Enkele veel voorkomende problemen zijn:

 • Redenen voor ontslag (de ‘ontslaggronden’): er zijn wettelijke redenen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Voorbeeld zijn bedrijfseconomische redenen, onvoldoende functioneren (‘disfunctioneren’), wangedrag.
 • Procedurele vereisten: Het proces van beëindiging van een arbeidsovereenkomst moet voldoen aan wettelijke eisen. Bijvoorbeeld de correcte ontslagprocedure (via het UWV of de kantonrechter), een verbetertraject bij disfunctioneren, de juiste opzegtermijn.
 • Ontslagvergoedingen: Er kunnen wettelijke of contractuele verplichtingen zijn over ontslagvergoedingen. Het bepalen van de juiste vergoeding is complex. Bijvoorbeeld of de wettelijke transitievergoeding voldoende is of dat er een aanvullende ontslagvergoeding moet worden betaald.
 • Rechten van werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid: Deze rechten, bijvoorbeeld op re-integratie, moeten gerespecteerd worden.
 • Juridische geschillen: Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan leiden tot claims tegen de werkgever wegens onrechtmatig ontslag of over ontslagvergoedingen. Wij adviseren u hoe u geschillen voorkomt of effectief aanpakt.

Opzegging en beëindigingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. De meest voorkomende manieren zijn opzegging door de werkgever of werknemer en de beëindigingsovereenkomst. Bij opzegging moet de opzeggende partij rekening houden met de wettelijke opzegtermijn en ontslagbescherming. Voor een opzegging wegens bedrijfseconomische redenen is toestemming van het UWV nodig tenzij de werknemer schriftelijk akkoord gaat met het ontslag. GVK kan u begeleiden bij deze procedure. Een beëindigingsovereenkomst, ook wel een vaststellingsovereenkomst of vso genoemd, is een contract tussen werkgever en werknemer waarin de afspraken over de beëindiging worden vastgelegd. Wij kunnen ook een voorbeeld of een voorbeeldbrief voor u maken.

Ontslaggronden

Een arbeidsovereenkomst mag door de werkgever alleen beëindigd worden vanwege wettelijk erkende redenen, de ontslaggronden. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of langdurige ziekte. Het is belangrijk om te weten dat de procedure en het bewijs per situatie verschilt. Bij disfunctioneren is bijvoorbeeld een verbetertraject verplicht.

Geldige ontslaggronden zijn onder meer:

 • Disfunctioneren (onvoldoende functioneren) van de werknemer
 • Ongewenst gedrag of wangedrag. Bijvoorbeeld diefstal, fraude of geweld op de werkvloer
 • Bedrijfseconomische redenen zoals de slechte financiële situatie van het bedrijf, werkvermindering, organisatorische en/of technologische veranderingen, bedrijfsbeëindiging, een reorganisatie.

Transitievergoeding en andere vergoedingen

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan de werknemer recht hebben op de transitievergoeding en soms zelfs een aanvullende vergoeding. Deze heet de ‘billijke vergoeding’. De transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde vergoeding gebaseerd op het aantal dienstjaren en het salaris. De billijke vergoeding is een extra vergoeding die kan worden toegekend als de beëindiging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Daarbij kunt u denken aan wangedrag van de werkgever of onrechtmatig ontslag op staande voet.

Rechten en plichten tijdens het beëindigingsproces

Tijdens het proces van beëindiging van een arbeidsovereenkomst hebben de werknemer en de werkgever bepaalde rechten en verplichtingen. Het is belangrijk om te weten welke stappen een werkgever moet nemen, zoals het bieden van een verbetertraject. Daarnaast hebben beide partijen verplichtingen, zoals het aanbieden en accepteren van passend werk. Ook bij tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn er bijzondere regels.

Beëindiging arbeidsovereenkomst en het UWV

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte verloopt via een procedure bij het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV verstrekt ook uitkeringen na het ontslag, zoals een WW-uitkering of een Ziektewetuitkering. De procedures en eisen voor het UWV variëren afhankelijk van de situatie. Het is daarom raadzaam om bij vragen of twijfels juridisch advies in te winnen of de website van het UWV te raadplegen.

 • Zie voor werkgevers: https://www.uwv.nl/werkgevers/
 • Zie voor werknemers: https://www.uwv.nl/particulieren/

Beëindiging arbeidsovereenkomst voorbeeld

Wanneer een arbeidscontract wordt beëindigd, is het belangrijk om dit goed schriftelijk vast te leggen. Dit gebeurt vaak in een beëindigingsovereenkomst, ook wel een vaststellingsovereenkomst of vso genoemd. Dit is een contract tussen werkgever en werknemer waarin de afspraken over de beëindiging worden vastgelegd. Wij kunnen een voorbeeldbrief voor de beëindiging arbeidsovereenkomst voor u maken.

Hoewel elk geval uniek is, bevat een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst in het algemeen de volgende onderdelen:

 • De namen van de werkgever en werknemer
 • Verwijzing naar het arbeidscontract dat wordt beëindigd
 • De reden(en) voor de beëindiging
 • De beëindigingsdatum.
 • Eventuele andere afspraken die werkgever en werknemer gemaakt hebben
 • Ondertekening met datum door werkgever en werknemer.

Houd er rekening mee dat er speciale omstandigheden kunnen zijn waar rekening mee moet worden gehouden. U kunt bijvoorbeeld denken aan een geheimhoudingsverplichting, concurrentiebeding, verplichtingen bij ziekte na de einddatum in verband met eigen risicodragerschap van de werkgever. Bij twijfel is het verstandig om juridisch advies in te winnen.

Schakel GVK advocaten in

Heeft u vragen of juridisch advies nodig? Of heeft u een brief beëindiging arbeidsovereenkomst ontvangen? Neem dan gerust contact op met GVK Advocaten. We staan klaar om u te helpen. Bij ons kunt u rekenen op jarenlange expertise en ervaring.

Onze specialisten beantwoorden al uw vragen met een persoonlijke en deskundige benadering. Onze specialisten arbeidsrecht zijn: mr. Roland Reumkens (IJsselstein), mr. M.J. Reintjes (Utrecht) en mr. Jaap Degenaar (Utrecht).

Veel gestelde vragen

Wat is de opzegtermijn bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst?

De opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst hangt af van hoe lang het dienstverband heeft geduurd of van afspraken hierover in de arbeidsovereenkomst. Meestal is de opzegtermijn één tot vier maanden. Raadpleeg uw arbeidsovereenkomst of neem contact op met GVK over uw opzegtermijn.

Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Meestal heeft een werknemer recht op de transitievergoeding. Dat is niet het geval als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, bijvoorbeeld door wangedrag. De transitievergoeding is gebaseerd op het aantal dienstjaren en het salaris.

Kan ik een beëindigingsovereenkomst aanvechten?

Ja dat kan. Een beëindigingsovereenkomst komt alleen tot stand als u het er ook helemaal mee eens bent. Als u vindt dat de voorwaarden onrechtvaardig zijn hoeft u er niet mee akkoord te gaan. Als u vindt dat er sprake is geweest van dwang of bedrog kunt u laten nagaan of u de beëindigingsovereenkomst kan terugdraaien. Het is raadzaam om dan juridisch advies in te winnen om uw rechten en mogelijkheden te bespreken.

Kan ik een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen?

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst ( dit is een arbeidsovereenkomst ‘voor bepaalde tijd’) kunt u niet zomaar tussentijds opzeggen. Dat kan alleen als daar in de arbeidsovereenkomst een afspraak over is gemaakt of als in de cao staat dat dat kan. Het is verstandig om in deze situatie een arbeidsrecht advocaat van GVK te raadplegen.

Kan ik een arbeidsovereenkomst beëindigen voor indiensttreding?

Dat kan niet altijd. Het ligt er aan wat er in de arbeidsovereenkomst staat. Als er een proeftijd in staat, kan er in de proeftijd in principe opgezegd worden. Maar ook dat is afhankelijk van de omstandigheden. Zo mag een werkgever bij een opzegging in de proeftijd niet discrimineren en kan het zijn dat er vanwege de specifieke omstandigheden niet opgezegd kan worden. Bijvoorbeeld als er wordt opgezegd vanwege iets dat al bij het aangaan van het contract bekend was. Het is altijd verstandig om in deze situatie een arbeidsrecht advocaat van GVK te raadplegen.