Het afscheiden vermogen van een vof

Een vennootschap onder firma is een samenwerkingsverband tussen twee of meer natuurlijke personen. In de praktijk wordt vennootschap onder firma vaak afgekort als vof. Het gaat om een samenwerkingsverband waarbij de vennoten onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uitoefenen. De vennoten brengen allen iets in binnen de onderneming. Dat kan geld zijn, maar ook goederen, arbeidskracht of goodwill.

De vof kent een afgescheiden vermogen. Dat betekent dat privé-schuldeisers van de vennoten zich niet kunnen verhalen op het vermogen van de vennootschap. Het afgescheiden vermogen is het verhaalsobject voor de schuldeisers van de vennootschap.

Schuldeisers van de vennootschap kunnen zich verhalen op het vennootschapsvermogen. Deze schuldeisers kunnen zich ook verhalen op het privévermogen van de vennoot, als het afscheiden vermogen van de vof niet toereikend is. De vennoten zijn ieder namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.