Gezag en voogdij

Gezag

Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap oefenen ouders gezamenlijk het gezag uit over hun kinderen. Een ouder die met het gezag is belast kan belangrijke beslissingen voor het kind nemen. De ouder handelt namens het kind in en buiten rechte, beheert het vermogen van het kind en kan beslissingen nemen over medische ingrepen, schoolkeuze en kan bijvoorbeeld een paspoort aanvragen. Zolang ouders gezamenlijk met het gezag zijn belast, moeten ouders altijd elkaars toestemming hebben voordat zij voornoemde beslissingen voor het kind nemen. Dit betekent dus ook dat er toestemming moet worden gegeven als één van de ouders op vakantie gaat met het kind of als hij/zij met het kind verhuisd. Als ouders het niet eens zijn over de te nemen beslissingen, hetgeen met name voorkomt in echtscheidingssituaties, dan kan dit voorgelegd worden aan de rechter. De rechter zal dan een beslissing nemen in het belang van het kind en geeft dan vervangende toestemming.

Voogdij

Voorheen werden de termen “voogdij” en “voogd” ook gebruikt voor ouders. Eind vorige eeuw is dit veranderd. De voogdij wordt uitgeoefend door een voogd. De voogd is een ander dan de juridische ouder. Voogdij kan inhoudelijk gelijkgesteld worden met ouderlijk gezag. In de praktijk zijn het vaak jeugdzorginstellingen die optreden als voogd als de ouders niet langer met het gezag over de kinderen zijn belast.