Productierechten​

Varkensrechten, pluimveerechten, het melkquotum (inmiddels verleden tijd) en recentelijk de fosfaatrechten. De Nederlandse agrarische sector kent verschillende productierechten. Om een bepaald aantal dieren te mogen houden of om een bepaalde productie te mogen realiseren zijn rechten vereist. Die rechten zijn schaars en (dus) kostbaar.

Vanwege het belang dat er mee gemoeid is, vormen productierechten niet zelden de inzet van juridische geschillen met bijvoorbeeld een andere boer, makelaars in productierechten of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze procedures kunnen civielrechtelijk, bestuursrechtelijk of zelfs strafrechtelijk van aard zijn.

Civielrechtelijk is bijvoorbeeld de vraag: aan wie horen de fosfaatrechten toe bij het einde van een langdurige pachtovereenkomst of na beëindiging van een samenwerking?

Bestuursrechtelijk van aard is bijvoorbeeld de kwestie waarin u stelt dat u te maken hebt met een individuele disproportionele last omdat u te weinig fosfaatrechten toegekend zou hebben gekregen en u bezwaar en beroep hebt ingesteld tegen de fosfaatrechtenbeschikking.

Tot slot is het niet hebben van voldoende productierechten strafbaar. Het Openbaar Ministerie kan u daarvoor vervolgen en daarbij een ontnemingsvordering instellen. Dat betekent dat het OM het voordeel dat de veehouder heeft gehad doordat hij geen rechten heeft gekocht/geleased, terugvordert. Dit voordeel wordt vaak begroot op het bedrag dat de veehouder heeft bespaard, zijnde de leaseprijs van de fosfaatrechten.

Wij staan u graag bij in kwestie omtrent productierechten. Meer weten? Neem dan contact met ons op voor juridisch advies.

Laatste Agrarisch nieuws​

Interimmers in de knel.

Een veel voorkomende situatie: Een melkveehouder krijgt in de periode 2003-2009 een nieuwe milieuvergunning waarmee het bedrijf wordt uitgebreid. Er wordt getoetst aan...

Lees meer

Rechter zet beleidsregel opzij

Beleidsregels Bestuursorganen werken met beleidsregels. Dat zijn richtlijnen waarin wordt vastgelegd hoe wettelijke regels worden toegepast. Op die manier ontstaat...

Lees meer