Familierecht & Mediation

Ik wil scheiden

Wanneer u besluit uit elkaar te gaan, moet er van alles geregeld worden. Dat is onder die omstandigheden niet eenvoudig. Toch is het een must om snel goede en duidelijke afspraken te maken om zo een langdurig traject te voorkomen. Een van onze specialisten kan u hierbij helpen. Wij vinden het belangrijk om in het belang van alle betrokkenen de gevolgen van een echtscheiding in goed overleg te regelen. Als mensen bij ons komen voor een scheiding, onderzoeken wij altijd of een mediation-traject een optie is.

Mediation

Het doel van mediation is samen in goed overleg de scheiding regelen, buiten de rechtszaal. De uitkomst wordt vastgelegd in een overeenkomst. Dit is de beste optie wanneer er geen grote conflicten zijn tussen beide partijen, of wanneer er meer speelt dan alleen een juridisch conflict. Bij mediation zijn meer creatieve oplossingen mogelijk dan in de rechtbank, de conflicten lopen minder hoog op en bovendien is de procedure sneller en goedkoper. Al onze familierechtmediators zijn lid van de vFAS, de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators.

Voor meer informatie over mediation klik hier.

Conflictsituatie

Wanneer er sprake is van een conflictsituatie, is het nodig om allebei een eigen advocaat in te schakelen. Er volgt dan een procedure bij de rechtbank met een zitting. Deze procedure wordt gestart doordat één van de partners met behulp van zijn/haar advocaat een verzoekschrift tot scheiding indient bij de rechtbank. De andere partner dient vervolgens met behulp van zijn/haar advocaat een verweerschrift in. In het verzoekschrift en in het verweerschrift kan aan de rechter gevraagd worden om beslissingen te nemen over de kinderen, de verdeling van gezamenlijke eigendommen en alimentatie. Ongeveer vier weken na de zitting doet de rechter schriftelijk uitspraak in een echtscheidingsbeschikking. De scheiding is pas definitief als die beschikking is ingeschreven bij de gemeente waar het huwelijk is gesloten.

Soms kan een scheidingsprocedure leiden tot een zogenoemde “vechtscheiding”. Omdat met name de kinderen daar vaak de dupe van zijn en dit zeer ontwrichtend werkt, proberen wij dat te allen tijde te voorkomen. Wij doen dat onder andere door in een vroeg stadium om de tafel te gaan met de andere partij, een zogeheten “viergesprek”. Vaak leidt dit tot het maken van afspraken die vastgelegd kunnen worden in een overeenkomst. Zo’n overeenkomst wordt ook wel een echtscheidingsconvenant genoemd. Het convenant kan vervolgens bij de rechtbank worden ingediend, waardoor een zitting niet meer nodig is. De rechter doet dan uitspraak op basis van de stukken. Voor de ontbinding van een geregistreerd partnerschap geldt dezelfde procedure als voor een echtscheiding als er kinderen zijn. Zijn er geen kinderen, dan hoeft de rechter er niet aan de pas te komen.

Bent u niet getrouwd, maar woonde u samen? Dan kan een procedure bij de rechtbank soms ook nodig zijn. Indien het niet lukt om in onderling overleg of met behulp van mediation afspraken te maken, dan kan de rechter beslissingen nemen over de kinderen, de verdeling van gezamenlijke eigendommen en/of alimentatie.

Wanneer u bij ons op kantoor komt, worden de verschillende mogelijkheden met u besproken. Daarbij zullen wij u als persoon niet uit het oog verliezen. Afhankelijk van uw wensen en persoonlijke situatie wordt bekeken welke manier het beste bij u past en wordt een stappenplan gemaakt.

Laatste Familierecht & Mediation nieuws​