Arbeidsrecht

Recht op uitkering bij ontslag op staande voet Ontslag op staande voet is de zwaarste straf die een werknemer kan krijgen. De werkgever kan het loon direct stopzetten en hoeft geen transitievergoeding te betalen. Bij GVK advocaten begrijpen we dat een ontslag op …

Op staande voet ontslagen, uitkering? Lees verder

Reorganisaties komen regelmatig voor. Werknemers kunnen in geval van een reorganisatie worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen. De werkgever is bijvoorbeeld vanwege corona in financieel zwaar weer komen te verkeren en wil daarom het personeelsbestand inkrimpen. Om de activiteiten toch voort …

Reorganisatie Lees verder

Sinds 1 januari 2020 heeft bijna iedere werknemer recht op de transitievergoeding.  WAB Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het voor werkgevers bijna altijd verplicht een vergoeding te betalen. Vroeger gold dat alleen als het …

Recht op transitievergoeding 2020 Lees verder

Ik heb door de coronacrisis minder werk. Kan ik mijn werknemers verplichten nu vakantie op te nemen? Uitgangspunt is dat een werkgever een werknemer niet kan verplichten om in een minder drukke periode vakantie op te nemen. Uiteraard kan een …

Corona crisis en vakantie Lees verder

Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet kan werken en geen salaris meer ontvangt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden. De werkgever hoeft dan geen transitievergoeding te betalen. De transitievergoeding is een …

Slapende dienstverbanden einde oefening Lees verder