Ondernemingsrecht

Is de statutair directeur formeel benoemd?

Als tussen een statutair bestuurder van een B.V. en de vennootschap ook een arbeidsovereenkomst bestaat, dan is beëindiging van die arbeidsovereenkomst eenvoudiger dan in het geval er sprake is van een arbeidsovereenkomst met een ‘gewone’ werknemer. Wel is het dan beslissend of er daadwerkelijk sprake is van een statutair bestuurder. Een statutair bestuurder wordt volgens …

Is de statutair directeur formeel benoemd? Lees verder »

Aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsverzekering

Vaak sluit een leverancier in zijn algemene voorwaarden zijn aansprakelijkheid tegenover een afnemer tot vergoeding van schade wegens omzetverlies of gederfde winst uit. Dat is begrijpelijk, voor zover de leverancier ter zake van omzetverlies of gederfde winst ook geen dekking kan claimen onder zijn aansprakelijkheidsverzekering. Echter, de aansprakelijkheid voor omzetverlies bij een afnemer kan tot …

Aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsverzekering Lees verder »

“U levert niet, dus ik betaal niet” tijdens de coronacrisis

OVERMACHT Als een contractspartij zijn verplichting niet kan nakomen door de Coronacrisis dan is er niet snel een beroep op overmacht mogelijk. Wel kan van overmacht sprake zijn als maatregelen van de overheid verhinderen dat de prestatie wordt verricht. Bijvoorbeeld, de gekochte goederen kunnen niet geleverd worden vanwege een importverbod. Als een beroep op overmacht …

“U levert niet, dus ik betaal niet” tijdens de coronacrisis Lees verder »

Corona crisis en overmacht

Levering van producten Nu ten gevolge van de Corona-crisis vele overheden wereldwijd allerlei reis- en vervoersbeperkingen opleggen, hoeft het niet te verbazen dat dit ook zijn weerslag zal hebben bij de uitvoering van allerlei contractuele verplichtingen. Wanneer bijvoorbeeld door internationale vervoersbeperkingen ter beperking van de verspreiding van het Convid-19 virus een leverancier een door een …

Corona crisis en overmacht Lees verder »