Scheiden met kinderen / Ouderschapsplan

Ouders die hun samenleving verbreken of van elkaar gaan scheiden, moeten afspraken maken over de zorg en opvoeding van de kinderen. Deze afspraken moeten op grond van de wet worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Het indienen van een ouderschapsplan is zelfs één van de vereisten voor het uitspreken van een echtscheiding of de beëindiging van een geregistreerde partnerschap door de rechtbank. Zonder ouderschapsplan zal de rechter de echtscheiding niet direct uitspreken, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Dat moet dan wel worden uitgelegd en toegelicht tijdens een zitting bij de rechtbank.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval worden opgenomen:

 • een verdeling van de zorg- en contactmomenten (omgangsregeling);
 • de wijze waarop ouders elkaar informeren over het kind en het vermogen van het kind;
 • een verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie);

Wat er precies in het ouderschapsplan staat, mogen de ouders zelf bepalen. In een ouderschapsplan kunt u aanvullend afspraken maken over bijvoorbeeld:

 • Plannen en verdelen van de vakanties
 • Hoe toestemming wordt verleend voor een reis naar het buitenland;
 • Wie de kinderbijslag ontvangt;
 • Wie het kindgebonden budget ontvangt;
 • Wie de school- en studiekosten betaalt;
 • Wie bijzondere uitgaven betaalt, zoals fietsen, brillen en beugels;
 • Wie de kosten voor sporten en hobby?s betaalt;
 • Op welke manier u met elkaar communiceert, telefonisch, e-mail, whatsapp;
 • Welke ouder bepaalde beslissingen neemt, zoals over verjaardagsfeestjes, kleding, de kapper, medische behandelingen, vaccinaties etc.;
 • De schoolkeuze en welke ouder het contact met de school onderhoudt;
 • Hoe omgegaan wordt met andere familieleden en/of nieuwe partners (stiefouders), mogen zij bijvoorbeeld mee naar ouderavonden? Zijn zij ook welkom op verjaardagen?
 • Hoe wijzigingen of geschillen in het ouderschapsplan worden geregeld;
 • Hoe vaak u met elkaar evalueert hoe het ouderschap verloopt;
 • Welke opvoedregels u belangrijk vindt;

Kortom, er kunnen veel onderwerpen worden opgenomen in het ouderschapsplan. Afhankelijk van de behoefte van de ouders en de kinderen, kan het ouderschapsplan meer of minder gedetailleerd zijn.