Parenting coordination

Heeft u een geschil met uw ex-partner over de praktische uitvoering van het ouderschapsplan? En heeft u behoefte aan iemand die daarbij snel kan helpen en sturend kan optreden? Parenting coördination zou een oplossing kunnen bieden.

Wat is het?

Parenting coordination is een vorm van conflictoplossing na (echt)scheiding. Via parenting coordination kunnen ouders hun conflicten oplossen zonder naar een rechter te gaan. De parenting coordinator (PC) helpt bij de uitvoering en naleving van het ouderschapsplan en bij (kleine) wijzigingen in het ouderschapsplan. Het belang van het kind staat hierbij voorop.

De PC is oplossingsgericht en zoekt samen met de ouders naar een oplossing op maat, zonder procedure bij een rechter. Komen de ouders er desondanks samen niet uit, dan kan de PC (bindende) adviezen geven.

Snel en efficiënt

Via parenting coordination kan een conflict binnen zeer beperkte tijd worden opgelost. De bedoeling is namelijk dat de PC in één gesprek probeert overeenstemming te bereiken. Met behulp van mediationtechnieken wordt eerst geprobeerd om de ouders alsnog een gezamenlijke beslissing te laten nemen. Lukt dat niet, dan kan de PC een (mondeling of schriftelijk) voorstel doen, een aanbeveling schrijven of een bindend advies geven (eveneens schriftelijk). Beide ouders geven daarvoor voorafgaand hun toestemming.

Welke geschillen?

Hierbij een aantal voorbeelden van problemen waarbij de PC uitkomst kan bieden:

  • het wisselmoment van de zorgregeling;
  • tijdelijke wijzigingen in zorgregeling en/of de wijze van contact;
  • verdeling vakanties en/of feestdagen;
  • toestemming buitenlandse vakantie;
  • periode of duur van de vakantie;
  • schoolkeuze;
  • medische aangelegenheden;
  • (kleine) alimentatiegeschillen;
  • keuze voor hobby’s of sport. 

De kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal uren dat besteed wordt aan het traject. Voordat het traject start, wordt het uurtarief met u besproken. De aan uw dossier bestede tijd wordt zorgvuldig bijgehouden en er wordt inzage verstrekt middels urenspecificaties.

Wij bekijken altijd of één van u beiden in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand vanuit de overheid (zie hiervoor www.rechtsbijstand.nl) en of u mogelijk verzekerd bent voor een PC-traject via een eigen rechtsbijstands-verzekering. In dat geval worden de gezamenlijke kosten lager.

Gratis kennismaking met onze PC

Mevrouw mr. Tessa Luijten is één van onze ervaren familierechtadvocaten en scheidingsmediators. Zij heeft de speciale leergang Parenting Coordination gevolgd aan de VU Law Academy in Amsterdam. Hierdoor mag zij zich gecertificeerd parenting coordinator noemen.

Het is belangrijk dat u beiden een klik heeft met de PC die u gaat begeleiden. Wij bieden u en uw partner daarom een gratis kennismaking aan bij ons op kantoor. Tessa Luijten kan dan haar werkwijze toelichten en u kunt uw eerste vragen stellen.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze manier van conflictoplossing? 

Bel gerust met ons kantoor of kijk op www.parentingcoordination.nl.