Ondernemer of DGA en echtscheiding

Echtscheidingen voor (de partners van) ondernemers vereisen maatwerk en een goede samenwerking tussen ondernemer, advocaat, financieel en fiscaal adviseur. Dit geldt zowel in het kader van alimentatie alsook in het kader van verdelingen en waardering van de onderneming.

Verdeling of afwikkeling huwelijksvoorwaarden

Bij ondernemers spelen de waardering van de onderneming en/of de aandelen daarin vaak een rol bij de verdeling van de gemeenschap of bij de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden. Hierbij is samenwerking met een deskundige zoals een accountant of register valuator noodzakelijk.

Alimentatie

IB-ondernemer

Hebt u een eenmanszaak, bent u vennoot in een VOF of maat in een maatschap? Dan bent u IB-ondernemer. Rechters haken in alimentatiezaken regelmatig aan bij de gemiddelde bedrijfseconomische winst van de IB-ondernemer. Problematisch is dat jaarstukken informatie geven over het verleden en niet over de huidige situatie of de toekomst. Dit is niet altijd gunstig voor een ondernemer, zeker niet in tijden van recessie. De continuïteit van de onderneming kan dan in gevaar komen. In zaken waarin wij de ondernemer bijstaan, kunnen wij de rechter hierop wijzen.

Kasstroom

Steeds meer rechters zijn zich er bewust van dat het niet alleen gaat om de resultaten uit het verleden en haken aan bij te verwachten beschikbare winst van de ondernemer. Dit wordt bepaald aan de hand van de kasstroom. De kasstroom laat namelijk zien wat u vanaf morgen kunt betalen.

DGA

Bij de DGA wordt bij het bepalen van alimentatie gekeken naar het salaris dat ontvangen wordt en daarnaast of er extra inkomsten (dividend) uit de onderneming gehaald kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitkeringstest. Van belang is namelijk om te bezien of uw onderneming deze eventuele uitkering ook aan kan. Daarnaast is het belangrijk om in de gaten te houden dat er samenhang bestaat tussen de waardering van de aandelen en het bepalen van de alimentatie. Voorkomen dient immers te worden dat bedragen twee keer worden meegenomen en bij de waardering van de aandelen en bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie.