Aansprakelijkheid & Contracten​

Iedereen heeft wel eens te maken met contracten of overeenkomsten, denk aan de koop van een trekker, een serviceovereenkomst met betrekking tot bijvoorbeeld de melkrobot, teeltcontracten, leveringscontracten, pachtcontracten, enzovoort.

Goed om te weten is dat een gesloten overeenkomst in beginsel kracht van wet heeft. Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen, of men wil of niet. Contracten kunnen dus een behoorlijke impact hebben.

Voordat u een contract sluit, is het goed om te weten waar u aan begint. Wat zijn uw rechten en verplichtingen op basis van het contract en de eventuele bijbehorende algemene voorwaarden? Wat mag men van de ander verlangen en aan welke voorwaarden moet men zelf voldoen? En kan men op een gegeven moment een contract rechtsgeldig beëindigen?

Wij ondersteunen u bij het aangaan van nieuwe contracten door bijvoorbeeld het u aangeboden contract te bestuderen en te becommentariëren of door een contract voor u op te stellen. Daarnaast staan we u zo nodig bij na het aangaan van een contract, bijvoorbeeld als de gemaakte afspraken niet worden nageleefd of wanneer er een fout is gemaakt bij de uitvoering van de afspraken en u uw schade vergoed wilt zien.

Iemand kan schadeplichtig zijn op grond van de overeenkomst (bijvoorbeeld omdat hij zich niet aan de afspraken heeft gehouden), maar ook buiten een overeenkomst om (denk aan schade door losgebroken dieren, het overwaaien van bestrijdingsmiddelen, enzovoort).

Om recht te hebben op schadevergoeding, moet aan verschillende voorwaarden (op basis van de wet en/of het contract) zijn voldaan. Wij adviseren u tijdig juridisch advies in te winnen om te voorkomen dat u eventuele rechten verspeelt.

Wij zijn thuis in de agrarische sector en kunnen u daarom goed van advies voorzien. Wij denken met u mee, kijken wat uw mogelijkheden zijn en indien nodig voeren wij voor u een procedure.

Meer weten? Neem contact met ons op zodat we samen met u kunnen bekijken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn.

Laatste Agrarisch nieuws​