Huwelijkse voorwaarden

Voor of tijdens huwelijk is het mogelijk om (deels) af te wijken van het wettelijke systeem van de algehele of beperkte gemeenschap van goederen. Dat kan alleen door het maken van huwelijkse voorwaarden. Die moeten worden opgesteld door een notaris. Er bestaan veel soorten huwelijkse voorwaarden.

Koude uitsluiting

In de huwelijkse voorwaarden kan bijvoorbeeld uitgesloten worden dat er een gemeenschap van goederen is. Als er helemaal geen gemeenschap is dan wordt dit “koude uitsluiting” genoemd.

Verrekenbeding

Veel huwelijkse voorwaarden bevatten een zogenaamd ?verrekenbeding?. Partners moeten dan bijvoorbeeld bespaarde inkomsten aan het einde van een vastgestelde periode met elkaar verrekenen.

Einde huwelijk

Bij het einde van het huwelijk moeten de huwelijkse voorwaarden afgewikkeld worden en wordt bekeken of de één nog iets aan de ander moet betalen. Regelmatig ontstaan er discussies over de uitleg van huwelijkse voorwaarden en de vraag of er nog een bedrag verrekend moet worden. Als partners het niet eens worden over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, dan kan in een procedure aan de rechter worden gevraagd om hierover te beslissen.

Alimentatie in huwelijkse voorwaarden

In beginsel kunnen in huwelijkse voorwaarden geen afspraken worden gemaakt over het al dan niet betalen van alimentatie na echtscheiding. Deze afspraken zijn nietig. Afspraken over alimentatie kunnen wel worden gemaakt aan het einde van het huwelijk.