Tarieven en rechtsbijstand

Gratis spreekuur

Op onze vestigingen in Utrecht en IJsselstein hebben we elke vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur een vrijblijvend (gratis) spreekuur voor ondernemers en particulieren. Dit is prettig wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet wat uw rechten zijn, of welke juridische stappen u allemaal kunt nemen. Ook kunt u dan meteen kennismaken met ons kantoor en de specialisten.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wij beoordelen eerst of u in aanmerking komt voor financiële steun van de overheid voor de kosten van rechtsbijstand. Als dat zo is, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand het grootste deel van de advocaatkosten. U betaalt wel een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage aan ons kantoor. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie over het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij u naar www.rechtsbijstand.nl. Op de eigen bijdrage kunt u € 53 korting krijgen wanneer u door het Juridisch Loket wordt doorverwezen naar één van onze advocaten. De doorverwijzing kunt u aanvragen bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar via 0900-8020. Voor de bezoekadressen en meer informatie, verwijzen wij u naar www.juridischloket.nl.

Uurtarief

Voor diegenen die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, hanteren wij een concurrerend uurtarief. U wordt gaandeweg steeds op de hoogte gehouden van de actuele kosten. U ontvangt in eerste instantie een voorschotnota. Daarna rekenen wij in beginsel maandelijks met u af, waarbij u steeds een specificatie ontvangt van de verrichte werkzaamheden. Tijdens het eerste gesprek, zal de advocaat de kosten met u bespreken. Ook tijdens de behandeling van uw dossier houden we u op de hoogte over de financiële consequenties. Wij willen niet dat u voor verrassingen komt te staan. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om meer informatie te krijgen over gefinancierde rechtsbijstand of onze uurtarieven.

Kosten scheidingsmediation

Voor scheidingsmediation kennen wij bijzondere tarieven en all-in pakketten. Voor meer informatie klik hier.

Proceskosten en overige kosten

Wanneer een procedure wordt gevoerd, zult u griffierecht moeten betalen aan de rechtbank of het gerechtshof. De hoogte van het bedrag hangt af van de soort procedure. Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, geldt een lager griffierecht. Wij verwijzen u naar www.rechtspraak.nl voor meer informatie. Eventuele kosten voor het aanvragen van uittreksels en deurwaarderskosten worden apart bij u in rekening gebracht.