Marten van Eerten

Optieovereenkomst Vermilion

Gaswinner Vermilion wil een optie op onze grond tot het aangaan van een huurovereenkomst op basis van de met LTO Nederland overeengekomen Algemene Voorwaarden betreffende het huren van Terreinen (AVT 2011). Hoe kijkt u aan tegen die overeenkomst? Het gaat om een optieovereenkomst voor onbepaalde tijd die door de grondeigenaar niet opgezegd kan worden. De …

Optieovereenkomst Vermilion Lees verder »

Contractuele boete

Ik heb een perceel weiland gekocht voor € 250.000,- en moest dat afnemen voor 1 augustus. In verband met problemen met de financiering is dat niet gelukt. De verkoper heeft mij in gebreke gesteld en gesommeerd om voor 10 augustus te betalen. Door financiering vanuit mijn familie heb ik het perceel nu op 15 augustus …

Contractuele boete Lees verder »

Heeft de gemeente de bevoegdheid om bij een overtreding goederen/vee in beslag te nemen?

Inbeslagname van goederen is bij een strafbaar feit voorbehouden aan de politie en andere opsporingsinstanties, zoals de A.I.D. Wel mag de gemeente op grond van bestuursdwang goederen meenemen en in bewaring nemen om de overtreding te (laten) beëindigen. De overtreder dient wel eerst door een vooraanschrijving in de gelegenheid te worden gesteld om de overtreding …

Heeft de gemeente de bevoegdheid om bij een overtreding goederen/vee in beslag te nemen? Lees verder »