Aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsverzekering

Vaak sluit een leverancier in zijn algemene voorwaarden zijn aansprakelijkheid tegenover een afnemer tot vergoeding van schade wegens omzetverlies of gederfde winst uit.

Dat is begrijpelijk, voor zover de leverancier ter zake van omzetverlies of gederfde winst ook geen dekking kan claimen onder zijn aansprakelijkheidsverzekering. Echter, de aansprakelijkheid voor omzetverlies bij een afnemer kan tot op zekere hoogte onder de dekking vallen van de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier. Bijvoorbeeld zal bij een defecte melkrobot naast waardeverlies van het melkrundvee door uierontstekingen ook de daardoor waardeloos geworden zogenaamde ‘penicillinemelk ‘ onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering kunnen vallen en misschien zelf ook wel een deel van de overigens gederfde melkproductie. Dit hangt af van de formulering van de dekkingsomvang in de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier. 

Een afnemer zou zijn leverancier moeten vragen waarom hij in zijn algemene voorwaarden de aansprakelijkheid voor schaderisico’s uitsluit, waarvoor hij mogelijk wel dekking heeft onder zijn aansprakelijkheidsverzekering. Het zou vervolgens aangewezen zijn dat de afnemer en leverancier nader overeenkomen dat de leverancier zich alleen op enige contractuele beperking van diens aansprakelijkheid kan beroepen wanneer een schadegeval niet onder de dekking valt van zijn aansprakelijkheidsverzekering.

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid van uw leverancier of wilt u weten of de aansprakelijkheidsbeperking in uw algemene voorwaarden moet worden aangescherpt? Neem dan gerust contact op met onze specialist Marten van Eerten op telefoonnummer 085- 210 5750 of mail naar hmvaneerten@gvk-advocaten.nl