Ongehuwd samenwonen en scheiden

Als u ongehuwd bent gaan samenwonen dan gelden er eigenlijk geen bijzondere wettelijke regels. U kunt op elk moment besluiten om met iemand te gaan samenwonen en u kunt deze samenleving ook weer op elk moment beëindigen. Ongehuwd samenwonen lijkt dus vrijblijvend, maar toch zijn de gevolgen bij het uit elkaar gaan niet altijd eenvoudig.

Is er een samenlevingscontract?

Wanneer u ongehuwd gaat samenwonen kunt u zelf een samenlevingscontract opstellen, maar de meeste samenwoners laten dit contact opstellen door een notaris. In een samenlevingscontract kunt u afspraken maken over de kosten van de huishouding of over de vraag welke bezittingen gemeenschappelijk zijn. Ook kunnen er in dit samenlevingscontract afspraken zijn gemaakt over de verdeling van pensioenrechten. Bij het verbreken van uw relatie als ongehuwd samenwonenden doet u er goed aan om een advocaat of mediator te raadplegen.

Ouderschapsplan

Als er kinderen uit de relatie geboren zijn en u hebt samen het gezag over de kinderen dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Daarbij dient net als bij echtscheiding ook kinderalimentatie te worden vastgesteld. Zie ook: scheiden met kinderen / ouderschapsplan.

Verdeling gemeenschappelijke bezittingen

Daarnaast dient een inventarisatie te worden gemaakt van alle bezittingen en daarbij moet worden vastgesteld wat van wie is. Als u niet meer kunt aantonen wie een bepaalde zaak betaald heeft, dan wordt u beiden voor de helft als eigenaar beschouwd.

Overeenkomst

De gevolgen van de verbreking van uw samenwoning kunt u vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Dat wordt ook wel een convenant genoemd. Daarin legt u de afspraken vast over bijvoorbeeld de verdeling van de gezamenlijke bezittingen en/of het pensioen.

Procedure

Komt u er samen niet uit dan kan een procedure bij de rechtbank soms ook nodig zijn. Als het niet lukt om in onderling overleg of met behulp van mediation afspraken te maken, dan kan de rechter beslissingen nemen over de kinderen, zoals het bepalen van de kinderalimentatie of het vastleggen van een zorgregeling. Ook kan de verdeling van gezamenlijke eigendommen aan de rechter worden voorgelegd.

Testament

Ook wanneer u een testament hebt laten opstellen, is het verstandig om u te laten adviseren over de gevolgen van de verbreking van uw relatie en einde van uw samenwoning.