Agrarisch recht

Onze specialisten in Zwolle komen allemaal uit een agrarische omgeving en kennen de sector door en door. Zij beheersen mede daarom dit rechtsgebied uitstekend. Denk aan fosfaatrechten of bedrijfsoverdracht, bedrijfsbeëindiging of vergunningszaken. Het zijn allemaal gecompliceerde kwesties. Want hoe staat het met uw individuele rechten? Hoe houdt u uw bedrijf met alle ontwikkelingen overeind en hoe vindt u de weg door het doolhof van procedures en milieukwesties?


Veel regelgeving komt uit Brussel, want het agrarisch recht heeft een Europees karakter gekregen. De agrarische sector is voortdurend onderhevig aan wijzigingen in subsidieregelingen, regelingen rond omgevingsvergunningen en veranderingen in de mestwetgeving. Wellicht heeft u zelf een geschil of vraagstuk op het gebied van agrarisch recht en weet u niet hoe het nu verder moet. Wij helpen u graag, wanneer de hoeveelheid aan wetten en regels u teveel wordt. Niet alleen met procedures maar ook met goed advies.


Een van onze specialisten behoort volgens het vakblad “De Boerderij” tot de top 10 van de agrarisch recht advocaten. Onze specialisten in Zwolle helpen u graag vooruit, ook wanneer het bijvoorbeeld gaat om erfpachtkwesties, koop en verkoop van onroerend goed, landinrichtingskwesties, pachtwetgeving of onteigening. Zij werken samen met de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord).

Laatste Agrarisch nieuws​

Interimmers in de knel.

Een veel voorkomende situatie: Een melkveehouder krijgt in de periode 2003-2009 een nieuwe milieuvergunning waarmee het bedrijf wordt uitgebreid. Er wordt getoetst aan...

Lees meer

Rechter zet beleidsregel opzij

Beleidsregels Bestuursorganen werken met beleidsregels. Dat zijn richtlijnen waarin wordt vastgelegd hoe wettelijke regels worden toegepast. Op die manier ontstaat...

Lees meer