Mediation

Het besluit om uit elkaar te gaan is een van de ingrijpendste momenten uit uw leven. Wellicht zijn er lastige maanden of zelfs jaren aan vooraf gegaan. Soms is het een gezamenlijke beslissing, maar in de meeste gevallen hakt één van de partners de knoop door. De partner die het besluit heeft genomen om te scheiden is vaak al veel verder dan degene die verlaten wordt, niet alleen emotioneel maar ook met alles wat er vanwege de scheiding geregeld dient te worden. Alleen al om die reden is het niet gemakkelijk om samen tot afspraken te komen. Ook dan is mediation heel passend.

Procedure

Het doel van mediation is om samen, door middel van gesprekken onder begeleiding van een onafhankelijke advocaat-scheidingsmediator, de gevolgen van een scheiding te regelen. De mediator houdt daarbij rekening met het tempo en kennisniveau van beide partijen en is er om de balans te bewaken. De afspraken die tijdens de gesprekken worden gemaakt, worden door de mediator vastgelegd. Deze zullen uiteindelijk leiden tot het echtscheidingsconvenant. Dat is de overeenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd en die door beide partners wordt ondertekend. Het echtscheidingsconvenant wordt samen met een verzoekschrift (en het ouderschapsplan als er minderjarige kinderen betrokken zijn) bij de rechtbank ingediend. Na ongeveer vier weken volgt de echtscheidingsuitspraak (de beschikking). Die uitspraak wordt met behulp van uw advocaat-mediator ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Pas dan is de echtscheiding definitief.

Voordelen

Het voordeel van mediation is dat conflicten vaak minder hoog oplopen. Er zijn andere, creatieve oplossingen mogelijk. Daarbij verloopt een mediationtraject veelal sneller dan een reguliere scheiding, waardoor de kosten vaak ook lager zijn.

Niet de rechter, maar u en uw partner bepalen samen welke afspraken er gemaakt worden in het kader van de scheiding. De ervaring leert dat partijen die gezamenlijk afspraken hebben gemaakt, deze ook beter naleven. Dat voorkomt ellende en onnodige procedures in de toekomst.

Scheidingmediators

Als kantoor vinden wij mediation een goede zaak. Een aantal van onze advocaten is gespecialiseerd in scheidingsmediation en aangesloten bij de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en geregistreerd als registermediator bij de Mediators federatie Nederland (MfN).

Gratis kennismaking

Het is belangrijk dat u beiden een klik heeft met de mediator die u gaat begeleiden. Wij bieden u en uw partner een gratis kennismaking aan van een half uur bij ons op kantoor. Wij kunnen dan onze werkwijze toelichten en u kunt uw eerste vragen stellen.

De kosten

Wij bieden twee all-in pakketten aan.

Pakket I: scheidingsmediation zonder kinderen

Kosten:   € 3.250,- ex 21% btw
Besprekingen: 3 van maximaal 2 uur per bespreking
Inbegrepen: Een volledig scheidingsconvenant, een uitgebreide partneralimentatieberekening, besprekingsverslagen, het indienen van het verzoek tot scheiding bij de rechtbank en de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente.

Mochten er meer besprekingen nodig zijn, dan zal vanaf dan het uurtarief gelden, bovenop het vaste bedrag van € 3.250,- exclusief btw. Het uurtarief voor mediations bedraagt € 250,- exclusief btw.

Verder dient u nog rekening te houden met de kosten van griffierecht dat u aan de rechtbank verschuldigd bent. Zie voor de actuele tarieven: www.rechtspraak.nl.

Daarnaast komen de kosten van gemeentelijke uittreksels voor uw rekening.

Wij bekijken altijd of één van u beiden in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand vanuit de overheid (zie hiervoor www.rechtsbijstand.nl) en of u mogelijk verzekerd bent voor mediation via een eigen rechtsbijstandsverzekering. In dat geval worden de gezamenlijke kosten lager.

Pakket II: scheidingsmediation met kinderen

Kosten:   € 3.950,- ex 21% btw
Besprekingen: 4 van maximaal 2 uur per bespreking
Inbegrepen: Een volledig ouderschapsplan, een volledig scheidingsconvenant, een uitgebreide kinder- en partneralimentatieberekening, besprekingsverslagen, het indienen van het verzoek tot scheiding bij de rechtbank en de inschrijving van echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente.

Mochten er meer besprekingen nodig zijn, dan zal vanaf dan het uurtarief gelden, bovenop het vaste bedrag van € 3.950,- exclusief btw. Het uurtarief voor mediations bedraagt € 250,- exclusief btw.

Verder dient u nog rekening te houden met de kosten van griffierecht dat u aan de rechtbank verschuldigd bent. Zie voor de actuele tarieven: www.rechtspraak.nl.

Daarnaast komen de kosten van gemeentelijke uittreksels voor uw rekening.

Wij bekijken altijd of één van u beiden in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand vanuit de overheid (zie hiervoor www.rechtsbijstand.nl) en of u mogelijk verzekerd bent voor mediation via een eigen rechtsbijstandsverzekering. In dat geval worden de gezamenlijke kosten lager.

Tot slot

Gaat u scheiden en overweegt u mediation? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij willen u graag ontzorgen en waar mogelijk de scheiding of verbreking van uw samenleving in goede banen leiden.