Ontbinding geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap komt sterk overeen met een huwelijk. Bij een geregistreerd partnerschap kunnen partnerschapsvoorwaarden worden opgesteld via een notaris, dit is gelijk te stellen met het maken van huwelijkse voorwaarden. Als er geen voorwaarden zijn opgesteld, dan geldt de algehele gemeenschap van goederen, behalve bij partnerschappen aangegaan na 1 januari 2018. Dan geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Het geregistreerd partnerschap kan eenvoudiger en sneller ontbonden worden dan een huwelijk als er geen minderjarige kinderen zijn. Er hoeft dan geen rechter aan te pas te komen. Zijn er wel minderjarige kinderen? Dan geldt eenzelfde procedure als een gewone echtscheiding.

Geregistreerd partnerschap beëindigen zonder rechter

Als u geen minderjarige kinderen heeft en het eens kunt worden over de regelingen die er getroffen moeten worden, kunt u een advocaat inschakelen en hoeft u niet naar de rechter. Onze advocaten kunnen voor u een overeenkomst opstellen waarin staat dat u beiden het geregistreerd partnerschap wenst te beëindigen en waarin alle benodigde afspraken worden vastgelegd. Het gaat dan om afspraken over de woning, de inboedel, overige gezamenlijke bezittingen, verzekeringen, bankrekeningen, het pensioen, eventuele partneralimentatie etc. De overeenkomst moet vervolgens worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dat regelt uw advocaat. De ambtenaar schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in. De datum van inschrijving is uw officiële datum van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap beëindigen via de rechter

Heeft u minderjarige kinderen of komt u er samen niet uit? Dan moet er een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. Ook dan hebt u de hulp van een advocaat nodig. Wij kunnen het verzoekschrift voor u indienen en u helpen bij het maken van een ouderschapsplan en het opstellen van een convenant. De procedure bij de rechter verloopt gelijk aan een echtscheidingsprocedure. Wij kunnen één partij begeleiden, dan gaat het om een eenzijdig verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Uiteraard is ook mediation mogelijk. In dat geval worden de stukken waarin de afspraken zijn vastgelegd (ouderschapsplan en convenant) bekrachtigd door de rechtbank, nadat een gezamenlijk verzoekschrift is ingediend bij de rechtbank.