Privacy Statement

Privacyverklaring Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten

Voor Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten zijn uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij zullen dus altijd zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en met welk doel. Door gebruik te maken van onze website en dienstverlening, gaat u akkoord met deze verwerkingen.

Welke gegevens worden door ons verzameld
Voor het gebruik en verbetering van onze website slaan wij, althans externe partijen in onze opdracht, gegevens op over de bezoekers van onze website. Dit zijn gegevens over het klik-gedrag en de herkomst (ip-adressen) van de bezoekers.

Verder slaan wij uw contactgegevens op als u het contactformulier op de website heeft ingevuld.

Voor het overige verwerken wij alleen persoonsgegevens die in het kader van de zaakbehandeling aan ons worden verstrekt.

Doelstelling gegevensverwerking
De in het contactformulier ingevulde gegevens zullen alleen worden gebruikt om contact met u op te nemen. Mocht u geen zaak bij ons onderbrengen, dan bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar.

Als u persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van een aan ons kantoor verstrekte opdracht, zullen wij die gegevens alleen gebruiken voor zover dat voor de behandeling van uw zaak nodig is. Na de financiële afwikkeling en sluiting van uw dossier en als er geen andere zaken van u in behandeling zijn, zullen wij uw gegevens doorgaans gedurende 7 jaar na archivering bewaren en daarna vernietigen.

Persoonsgegevens opgeslagen in onze financiële administratie zijn wij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden gedurende 7 jaren te bewaren.

Op grond van wet- en regelgeving, door bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Nederlandse Orde van Advocaten, kunnen wij gehouden zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren dan hiervoor genoemd. In dat geval geldt er een maximum termijn van 20 jaar. Hoe dan ook zullen wij, als er geen grondslag meer is voor het bewaren van uw persoonsgegevens, overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

Verstrekking gegevens aan derden
Voor de behandeling van uw zaak, maar ook op basis van wet- en regelgeving, kan het noodzakelijk zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken. Dit betreft bijvoorbeeld de processtukken waarin persoonsgegevens staan, aan de rechtspraak en aan wederpartijen. Ook in aanvragen voor gefinancierde rechtsbijstand, aan de Raad voor Rechtsbijstand, staan (bijzondere) persoonsgegevens, zoals uw BSN nummer.

Daarnaast maken wij gebruik van een CRM-systeem van een derde partij. Hierin worden uw persoonsgegevens verwerkt en in een beveiligde omgeving in Nederland opgeslagen.

Cookies op website
Gresnigt en Van Kippersluis advocaten maakt voor het gebruik van de website en marketing doeleinden gebruik van cookies. Zo plaatsen wij een Google Analytics cookie. Google Analytics zal deze gegevens verwerken en dient zich ook te houden aan de AVG. Dat geldt ook voor de plugins van social media, die cookies plaatsen zodat u direct gebruik kan maken van social media via onze website. Meer informatie over deze cookies kunt u vinden op de website van deze partijen.

Als u geen cookies op uw computer wilt opslaan, dan kunt u dit via uw browser aanpassen en de cookie weigeren, behalve de cookie die voor het functioneren van de website noodzakelijk is.

Beveiliging
Wij maken gebruik van een contactformulier op onze beveiligde website. Wij raden u echter aan om geen gevoelige informatie via dit formulier te delen.

Uw persoonsgegevens die wij in ons CRM-systeem opslaan voor de behandeling van uw zaak, zijn uiteraard passend technisch en organisatorisch beveiligd. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot deze gegevens. Met de leverancier van het CRM-systeem hebben wij een verwerkersovereenkomst, waarin onder meer de geheimhouding en de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn geregeld.

Uw rechten
U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij van u in ons systeem hebben opgeslagen. Wij zullen u dan, voor zover wij dat mogen, informeren over de bij ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht op aanpassing van deze gegevens, als deze persoonsgegevens onjuist zijn.

Mocht u vragen hebben over de onderwerpen in deze privacyverklaring, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@gvk-advocaten.nl