Coronavirus werktijdverkorting voor werkgevers in nood

Het kabinet heeft verregaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen houden onder meer in dat alle eet- en drinkgelegenheden, scholen, sport- en fitnessclubs, sauna’s en sexclubs zijn gesloten. Daarnaast is een oproep gedaan aan alle burgers om zoveel mogelijk thuis te werken, sociaal contact te vermijden en niet naar het buitenland te reizen. De maatregelen van het kabinet raken de belangen van alle ondernemers.

Indien er onvoldoende werk is en/of de onderneming moet worden gesloten als gevolg van de corona-maatregelen, dan kan er een beroep worden gedaan op werktijdverkorting.


Wat is werktijdverkorting?

Werktijdverkorting houdt in dat werknemers een WW-uitkering wegens werktijdverkorting verkrijgen. Deze WW-uitkering wordt door het UWV rechtstreeks aan de werkgever betaald. De werknemers blijven in dienst bij de werkgever.

Werktijdverkorting kan uitsluitend worden aangevraagd in bijzondere situaties van overmacht. In de betreffende onderneming dient sprake te zijn van 20% minder werk. Deze terugval dient het gevolg te zijn van het coronavirus en/of de maatregelen die zijn ingesteld om het coronavirus te bestrijden. De terugval mag dus niet het gevolg zijn van omstandigheden die onder het normale ondernemersrisico vallen. Verder moet de werkgever verwachten dat de terugval minimaal twee weken en maximaal 24 weken zal aanhouden.

De werktijdverkorting kan alleen worden aangevraagd voor werknemers in loondienst. Dit betekent dat werktijdverkorting niet kan worden aangevraagd voor oproepkrachten, nul-urencontracten, uitzendkrachten of ZZP’ers. Voorts geldt dat de werktijdverkorting niet kan worden aangevraagd voor de zieke werknemer.


Hoe moet de werktijdverkorting worden aangevraagd?

Eerst moet er een vergunning voor werktijdverkorting worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hiervoor dient de betreffende werkgever een formulier in te vullen. Op dit formulier moet onder meer worden ingevuld voor welke werknemers de werktijdverkorting wordt aangevraagd.

Indien de vergunning door het ministerie SZW wordt verleend, dient de werkgever het UWV hiervan op de hoogte te stellen met een daarvoor bestemd formulier.

Vervolgens kan de werkgever een WW-uitkering voor het personeel aanvragen bij het UWV door een (ander) formulier in te vullen. In totaal dienen dus drie formulieren te worden ingevuld.

Een vergunning voor werktijdverkorting geldt voor de duur van hoogstens 6 weken. Indien er geen sprake is van uitzicht op herstel van de normale bedrijfsomstandigheden, kan de vergunning maximaal drie maal worden verlengd.

Tot slot nog het volgende. Andere mogelijkheden voor ondernemers in de problemen, zijn het bijzonder uitstel van de betaling van belastingen en de verruiming van de borgstelling MKB-kredieten. Met laatstgenoemde regeling wordt het voor ondernemers gemakkelijker om meer en sneller geld te lenen bij bijvoorbeeld banken.

Mocht u vragen hebben over dit artikel en/of mocht u hulp nodig hebben bij de aanvraag tot werktijdverkorting, dan kunt u contact opnemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Vestiging Utrecht: Jaap Degenaar en Lisanne Colombijn 

Vestiging IJsselstein: Roland Reumkens en Beyhan Özkaya