Corona crisis en vakantie

Ik heb door de coronacrisis minder werk. Kan ik mijn werknemers verplichten nu vakantie op te nemen?

Uitgangspunt is dat een werkgever een werknemer niet kan verplichten om in een minder drukke periode vakantie op te nemen. Uiteraard kan een werkgever proberen hierover met een werknemer een afspraak te maken.


Een werknemer heeft de vakantieperiode vastgelegd, maar wil die annuleren, omdat hij niet op vakantie kan.


In de regel zal een werkgever ermee moeten instemmen dat de werknemer terug komt op de eerder gemaakte vakantieafspraak met zijn werkgever. Dit kan anders zijn als een werkgever gewichtige redenen heeft om dit te weigeren.


Een werknemer wil vakantie opnemen, maar dat komt de werkgever niet uit, omdat veel andere werknemers ziek zijn.

Uitgangspunt is dat een werkgever de vakantieaanvraag van zijn werknemer moet honoreren. Als een werkgever zwaarwegende belangen heeft, kan hij de vakantieaanvraag weigeren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als al veel andere werknemers afwezig zijn en de bedrijfsvoering in gevaar komt.

Als u informatie wilt hebben over de arbeidsrechtelijke gevolgen van de corona-crisis dan kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialisten:


IJsselstein:

Mr Roland Reumkens 030 6886868 ( e-mail: rreumkens@gvk-advocaten.nl )


Utrecht:

Mr Jaap Degenaar 030 2316631 ( e-mail: jjdegenaar@gvk-advocaten.nl )


Zwolle:

Mr Marten ven Eerten 088 8886650 ( e-mail: hmvaneerten@gvk-advocaten.nl )