Mijn werknemer kan niet op vakantie dus ik betaal het vakantiegeld nog niet uit

Veel werknemers zullen gelet op de huidige beperkingen voorlopig geen vakantie opnemen.
Kan een werkgever de betaling van het vakantiegeld uitstellen om zijn lasten tijdens de corona-crisis te beperken?

In de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement is in veel gevallen vastgelegd wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald. Vaak is dat tegelijk met het salaris over mei.
Als over het betaalmoment geen afspraak is gemaakt dan moet de betaling volgens de wettelijke regeling plaats vinden in de maand juni.

Een werkgever kan echter met zijn werknemer in afwijking van een eerdere afspraak of de wettelijke regeling afspreken dat het vakantiegeld later in het jaar zal worden betaald. Die afspraak moet schriftelijk worden vastgelegd. De termijn van het uitstel is door de wet beperkt.
Eenmaal per kalenderjaar moet het vakantiegeld namelijk worden uitbetaald. Dus als de laatste betaling in mei 2019 is gedaan, kan de betaling over het volgende vakantiejaar juni 2019 – mei 2020 worden verschoven naar uiterlijk december 2020.

Let op: een werkgever kan niet zonder schriftelijke afspraak met de werknemer het betaalmoment verschuiven. Als het vakantiegeld te laat wordt betaald, heeft de werknemer aanspraak op de wettelijke verhoging. Die kan in de tijd oplopen tot een verhoging met maximaal 50% van het verschuldigde vakantiegeld.

Als u informatie wilt hebben over de arbeidsrechtelijke gevolgen van de corona-crisis dan kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialisten:

IJsselstein

Mr Roland Reumkens 030 6886868 ( e-mail: rreumkens@gvk-advocaten.nl )


Utrecht: 

Mr Jaap Degenaar 030 2316631 ( e-mail: jjdegenaar@gvk-advocaten.nl )


Zwolle

Mr Marten ven Eerten 088 8886650 ( e-mail: hmvaneerten@gvk-advocaten.nl )