Op staande voet ontslagen, uitkering?

Recht op uitkering bij ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de zwaarste straf die een werknemer kan krijgen. De werkgever kan het loon direct stopzetten en hoeft geen transitievergoeding te betalen. Bij GVK advocaten begrijpen we dat een ontslag op staande voet juridisch complex is. Wij helpen u met onze jarenlange expertise in ontslagzaken als huisadvocaat van ondernemers en als advocaat van werknemers. Hier https://www.gvk-advocaten.nl/rechtsgebieden/arbeidsrecht/ontslag-op-staande-voet/ leest u meer over ontslag op staande voet. 

Deze blog gaat over een uitkering bij ontslag op staande voet. U leest hier hoe het zit met een ww uitkering na ontslag op staande voet en met een bijstands-uitkering na ontslag op staande voet. Deze informatie is voor werknemers die op staande voet zijn ontslagen of zelf op staande voet ontslag hebben genomen, en voor werkgevers die een werknemer op staande voet willen ontslaan.

Heeft een werknemer die op staande voet is ontslagen recht op een uitkering?
Bij ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst direct omdat er iets heel ernstigs aan de hand is, dit noemt men een “dringende reden”.

Als werkgever kunt u een werknemer ontslaan op staande voet bijvoorbeeld bij:

• werkweigering,

• diefstal,

• mishandeling

• dronkenschap

Als werknemer kunt u zelf ontslag op staande voet nemen bijvoorbeeld bij:

• mishandeling

• een werkgever die het loon steeds niet op tijd betaalt

Het is niet vanzelfsprekend om bij ontslag op staande voet een uitkering te krijgen. Als de werknemer iets gedaan heeft waardoor hij op staande voet ontslagen is of de werknemer zelf geen geldige reden had om ontslag op staande voet te nemen zal het UWV geen ww uitkering toekennen. De werknemer is dan ‘verwijtbaar werkloos’. U kunt dan mogelijk wel een bijstandsuitkering na ontslag op staande voet bij uw gemeente aanvragen. 

Het is daarom altijd verstandig om juridisch advies te vragen als u op staande voet bent ontslagen over een uitkering. Een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van GVK-advocaten kan u adviseren. Neem vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten mr. Jaap Degenaar, mr. Roland Reumkens of mr. Mathilde Reintjes. Wij zijn bereikbaar via ons contactformulier, via de mail of telefonisch via 030-2316631. We nemen binnen een dag contact met u op en maken voor spoedeisende zaken altijd ruimte voor een afspraak.

Zijn er uitzonderingen?

Ja, als u zelf als werknemer terecht ontslag op staande voet heeft genomen. De reden daarvoor moet zo ernstig zijn dat u echt niet langer in dienst kan blijven. Bijvoorbeeld als uw werkgever u bedreigt of het loon niet betaalt. Ontslag op staande voet moet u ‘onverwijld’ nemen. Dit is kort gezegd direct of direct na noodzakelijk onderzoek. 

Zelf ontslag op staande voet nemen is risicovol. Het komt daarom ook niet vaak voor. Het is dan altijd verstandig om eerst advies te vragen aan een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van GVK-advocaten. Wij kijken of u ontslag op staande voet kunt nemen en een ww uitkering na ontslag op staande voet kunt krijgen.

Stappenplan bij ontslag op staande voet
Een ontslag op staande voet is juridisch complex en kan makkelijk fout gaan door vormfouten. Bij ontslag op staande voet zijn er in grote lijnen de volgende stappen:
1) Onderzoek of er sprake is van een dringende reden. De reden moet zo ernstig zijn dat niet verwacht kan worden dat de arbeidsovereenkomst nog één dag langer voortduurt. Het onderzoek mag niet onnodig lang duren.
2) Als er sprake is van een dringende reden geef dan onverwijld ontslag op staande voet. Dit betekent zo snel mogelijk na de gebeurtenis. 
3) Deel het ontslag vervolgens ook onverwijld mee in een brief aan de werknemer met daarbij om welke reden(en) de werknemer is ontslagen. De werkgever moet de ontslagredenen kunnen bewijzen. Als u bijvoorbeeld een werknemer wilt ontslaan vanwege diefstal, moet u wel kunnen aantonen dat deze werknemer dat gedaan heeft.

Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen omdat bij ontslag op staande voet elke situatie anders is. Een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van GVK-advocaten kan u adviseren. Wij kijken met u of ontslag op staande voet mogelijk of toelaatbaar is en wat de juiste procedure is die moet worden gevolgd. Wij adviseren u over de kansen en risico’s. We bespreken ook de alternatieven met u, bijvoorbeeld de mogelijkheid van afspraken tussen werkgever en werknemer, eventueel na het ontslag op staande voet. Dat kan dan met een https://www.gvk-advocaten.nl/rechtsgebieden/arbeidsrecht/vaststellingsovereenkomst/.

Neem voor advies vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten mr. Jaap Degenaar, mr. Roland Reumkens of mr. Mathilde Reintjes. Wij zijn bereikbaar via ons contactformulier, via de mail of telefonisch via 030-2316631. We nemen binnen een dag contact met u op en maken voor spoedeisende zaken altijd ruimte voor een afspraak.

Rol van het UWV
Als u bij ontslag op staande voet een uitkering aanvraagt, onderzoekt het UWV onderzoekt of het uw eigen schuld is dat u werkloos bent geworden. Dus of u iets heeft gedaan waardoor uw werkgever u op staande voet mocht ontslaan. Of dat u zelf onterecht ontslag op staande voet heeft genomen. Als dat zo is, bent u verwijtbaar werkloos. U krijgt dan geen ww uitkering na ontslag op staande voet.

Om dit te voorkomen, dient u als werknemer een ontslag op staande voet aan te vechten als u het er niet mee eens bent. U moet het volgende doen:
–  u moet uw werkgever laten weten dat u het niet eens bent met het ontslag op staande voeten om doorbetaling van uw loon vragen. 
– u moet zich ook beschikbaar stellen voor werk bij uw werkgever
– als uw werkgever blijft bij het ontslag op staande voet, moet u de zaak aan de rechter voorleggen. Hiervoor geldt een termijn van 2 maanden. U kunt de rechter vragen het ontslag op staande voet ongedaan te maken, maar ook om een financiële vergoeding vragen. 

Een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van GVK-advocaten kan u hierbij adviseren. Wij kijken of ontslag op staande voet toelaatbaar is. Wij adviseren u over de kansen en risico’s en bespreken de alternatieven met u, bijvoorbeeld mogelijke afspraken tussen werkgever en werknemer na het ontslag op staande voet. Dat kan met een vaststellingsovereenkomst, ziehttps://www.gvk-advocaten.nl/rechtsgebieden/arbeidsrecht/vaststellingsovereenkomst/.

FAQ / veel gestelde vragen

• Op staande voet ontslagen, krijg ik een uitkering?
U krijgt alleen een ww uitkering na ontslag op staande voet als het UWV beoordeelt dat het ontslag niet aan u te verwijten is. En als u aan de overige voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet, zoals bijvoorbeeld voldoende opbouw. Als u geen wwuitkering krijgt kunt u een bijstandsuitkering na ontslag op staande voet aanvragen. U krijgt deze als u aan de voorwaarden daarvoor voldoet van uw gemeente.

• Wat moet ik doen als ik op staande voet ben ontslagen?
Als u het niet eens bent met het ontslag op staande voet, moet u het tijdig aanvechten. U moet uw werkgever laten weten dat u het niet eens bent met het ontslag op staande voet en om doorbetaling van uw loon vragen. U moet zich beschikbaar stellen voor werk bij uw werkgever. Als uw werkgever blijft bij het ontslag op staande voet, moet u de zaak aan de rechter voorleggen. Hiervoor geldt een termijn van 2 maanden. U kunt de rechter vragen het ontslag op staande voet ongedaan te maken, maar ook om een financiële vergoeding vragen. 

• Wat kan mijn werknemer doen na een ontslag op staande voet?
Uw werknemer kan het ontslag op staande voet aanvechten. Uw werknemer de zaak voorleggen aan de rechter en vragen om het ontslag op staande voet ongedaan te maken. Uw werknemer kan er ook voor kiezen om in plaats daarvan een financiële vergoeding te vragen die bestaat uit het loon over de opzegtermijn en eventueel nog een extra vergoeding. 

• Kan ik na een ontslag op staande voet afspraken maken met mijn werknemer/werkgever?
Ja, dat kan als beide partijen dat willen. Dan sluit u samen een vaststellingsovereenkomst. Zie voor meer informatie daarover https://www.gvk-advocaten.nl/rechtsgebieden/arbeidsrecht/vaststellingsovereenkomst/

Wat kan GVK Advocaten voor u betekenen?
Ontslag op staande voet is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten van GVK helpen u met jarenlange expertise in ontslagzaken. Wij zijn als huisadvocaat van ondernemers en als advocaat van werknemers gewend om met deze situatie om te gaan. 

Wij helpen u met een juridisch correcte oplossing en met een slimme aanpak richting uw werknemer of werkgever. Wij geven u praktische adviezen over wat u het beste kunt doen bij een ontslag op staande voet. 

Heeft u hulp nodig bij ontslag op staande voet? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten mr. Jaap Degenaar, mr. Roland Reumkens of mr. Mathilde Reintjes. Zij zijn bereikbaar via ons contactformulier, via de mail of telefonisch via 030-2316631 We nemen binnen een dag contact met u op en maken voor spoedeisende zaken altijd ruimte voor een afspraak.