Recht op transitievergoeding 2020

Sinds 1 januari 2020 heeft bijna iedere werknemer recht op de transitievergoeding. 

WAB

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het voor werkgevers bijna altijd verplicht een vergoeding te betalen. Vroeger gold dat alleen als het dienstverband langer had geduurd dan twee jaar. Nu geldt de transitievergoeding ook voor werknemers die slechts kort hebben gewerkt.  

Het geldt voor werknemers met een vast contract, maar juist ook voor flexwerkers en oproepkrachten. De vergoeding geldt dus ook als een tijdelijk dienstverband niet verlengd wordt. Het geldt zelfs als de arbeidsovereenkomst in de proeftijd eindigt.

Hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding wordt gebaseerd op het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per volledig gewerkt jaar en een restbedrag voor het overige gedeelte van het dienstverband.  Ook als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd, is er recht op een transitievergoeding. 

Termijn indienen verzoek

Werknemers die alsnog aanspraak willen maken op de transitievergoeding, moeten dat doen binnen drie maanden na de beëindiging van het dienstverband. Daartoe dient een verzoek tot toekenning van de transitievergoeding te worden ingediend bij de kantonrechter. Het gaat om een vervaltermijn. Deze is fataal en kan niet gestuit of verlengd worden.

Als u meer informatie wilt over de transitievergoeding dan kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialisten:

IJsselstein: 

Mr Roland Reumkens 030 6886868 ( e-mail: rreumkens@gvk-advocaten.nl )

Utrecht: 

Mr Jaap Degenaar 030 2316631 ( e-mail: jjdegenaar@gvk-advocaten.nl )