Jaap Degenaar

Is de statutair directeur formeel benoemd?

Als tussen een statutair bestuurder van een B.V. en de vennootschap ook een arbeidsovereenkomst bestaat, dan is beëindiging van die arbeidsovereenkomst eenvoudiger dan in het geval er sprake is van een arbeidsovereenkomst met een ‘gewone’ werknemer. Wel is het dan beslissend of er daadwerkelijk sprake is van een statutair bestuurder. Een statutair bestuurder wordt volgens …

Is de statutair directeur formeel benoemd? Lees verder »

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: aanzeggen!

Een arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd wordt aangegaan eindigt door het verstrijken van de overeengekomen tijdsduur. De overeenkomst hoeft niet te worden opgezegd. Wel moet een werkgever uiterlijk een maand voor de einddatum aan de werknemer laten weten of hij de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd voortzet of dat hij geen voortzetting …

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: aanzeggen! Lees verder »

Mijn werknemer kan niet op vakantie dus ik betaal het vakantiegeld nog niet uit

Veel werknemers zullen gelet op de huidige beperkingen voorlopig geen vakantie opnemen. Kan een werkgever de betaling van het vakantiegeld uitstellen om zijn lasten tijdens de corona-crisis te beperken? In de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement is in veel gevallen vastgelegd wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald. Vaak is dat tegelijk met het salaris over mei. Als …

Mijn werknemer kan niet op vakantie dus ik betaal het vakantiegeld nog niet uit Lees verder »

Corona crisis en vakantie

Ik heb door de coronacrisis minder werk. Kan ik mijn werknemers verplichten nu vakantie op te nemen? Uitgangspunt is dat een werkgever een werknemer niet kan verplichten om in een minder drukke periode vakantie op te nemen. Uiteraard kan een werkgever proberen hierover met een werknemer een afspraak te maken. Een werknemer heeft de vakantieperiode …

Corona crisis en vakantie Lees verder »

“U levert niet, dus ik betaal niet” tijdens de coronacrisis

OVERMACHT Als een contractspartij zijn verplichting niet kan nakomen door de Coronacrisis dan is er niet snel een beroep op overmacht mogelijk. Wel kan van overmacht sprake zijn als maatregelen van de overheid verhinderen dat de prestatie wordt verricht. Bijvoorbeeld, de gekochte goederen kunnen niet geleverd worden vanwege een importverbod. Als een beroep op overmacht …

“U levert niet, dus ik betaal niet” tijdens de coronacrisis Lees verder »

Neem je vakantiedagen op

De aanspraak van een werknemer op wettelijke vakantiedagen vervalt na verloop van zes maanden. Dat betekent dat de in 2018 opgebouwde vakantiedagen vervallen per 1 juli 2019. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Het Hof van Justitie heeft in een uitspraak van 6 november 2018 beslist dat een werkgever alleen een …

Neem je vakantiedagen op Lees verder »

De aanzegplicht

Bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd, moet u als werkgever tijdig schriftelijk aangeven of het contract met uw werknemer verlengd zal worden. Ook de voorwaarden waaronder de werknemer in dienst kan blijven moeten worden vermeld. Dit moet uiterlijk 1 maand voor het einde van de overeenkomst gebeuren. De aanzegplicht geldt sinds 1 januari 2015 voor arbeidscontracten …

De aanzegplicht Lees verder »

Wijzigingen Arbeidsrecht – juli 2015

Download hier de nieuwsbrief. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over de wijzigingen die op korte termijn worden ingevoerd. Wij verwijzen u naar de bijlage voor meer informatie. U kunt voor vragen of advies uiteraard ook contact opnemen met één van onze arbeidsrechtspecialisten in onze vier vestigingen. Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door …

Wijzigingen Arbeidsrecht – juli 2015 Lees verder »

Wijzigingen Arbeidsrecht – Januari 2015

Per 1 januari 2015 treden de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht in werking. Ook voor uw organisatie gaat er veel veranderen. Graag brengen wij u van de aanstaande wijzigingen op de hoogte. De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 hebben betrekking op de aanzegverplichting, het proeftijdbeding en het concurrentiebeding. Wij gaan in deze mail kort …

Wijzigingen Arbeidsrecht – Januari 2015 Lees verder »