Voorzieningenrechter oordeelt: Staat houdt zich niet aan vonnis rechtbank

24 oktober 2013  | Agrarisch recht  | Charles van Mierlo

Op 16 oktober 2013 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel in Zwolle een opmerkelijke uitspraak gedaan. De zaak ging over het volgende: Op basis van een vonnis (civiele kamer) van de rechtbank Oost-Nederland van 16 januari 2013 moest de Staat (landinrichtingscommissie) een kavelgrenssloot aanleggen in het kader van een landinrichtingsprocedure. Zou de Staat dit niet doen dan zou er een dwangsom verbeurd worden van maximaal € 15.000,00. De Staat heeft na 16 januari 2013 inderdaad werkzaamheden uitgevoerd maar de grondeigenaar was van mening dat dit niet overeenkomstig de afspraken en het vonnis van 16 januari 2013 was. De grondeigenaar was dus van mening dat het bedrag ad € 15.000,00 kon worden geïnd, omdat de Staat zich niet aan de uitspraak van de rechter hield. Daarvoor werd de deurwaarder ingeschakeld. De Staat is een kort geding begonnen tegen de grondeigenaar en wilde dat de Voorzieningenrechter zou bepalen dat de grondeigenaar moest stoppen om via de deurwaarder dit geldbedrag binnen te halen omdat de Staat wel degelijk zich aan de uitspraak van 16 januari 2013 zou hebben gehouden. Evenwel blijkt nu uit de uitspraak dat de Staat zich niet heeft gehouden aan de uitspraak van 16 januari 2013. De Voorzieningenrechter is het met de betreffende grondeigenaar eens en bijgevolg betekent dat dat de dwangsom ad € 15.000,00 moet worden betaald maar dat tevens ook de werkzaamheden aan de kavelgrenssloot alsnog op een correcte manier door de Staat moet worden uitgevoerd. Lees hier de uitspraak Charles van Mierlo GVK Advcaten Zwolle

Contact

Utrecht

Wolter Heukelslaan 74
3581 SV
Utrecht

030 - 231 66 31

utrecht@gvk-advocaten.nl

lees meer

IJsselstein

Utrechtsestraat 5
3401 CS
IJsselstein

030 - 688 68 68

ijsselstein@gvk-advocaten.nl

lees meer

Zwolle

Zwartewaterallee 14
8031 DX
Zwolle

088 - 888 66 50

zwolle@gvk-advocaten.nl

lees meer