Mr. M.J. (Mathilde) Reintjes

ADVOCAAT | Utrecht

Mijn werkwijze is praktisch en doelgericht. Het is belangrijk te weten hoe een probleem juridisch in elkaar zit, maar daarnaast ook wat het doel is dat u wilt bereiken. Ik denk graag samen met u vooruit. Het liefst in een vroegtijdig stadium zodat we een plan kunnen maken waarmee we uw doel kunnen bereiken.” 

Mathilde Reintjes werkt in Utrecht vanaf 2023 en heeft eerder van 1994 tot 2000 bij ons kantoor gewerkt. Specialisatie: arbeidsrecht

In 1994 ben ik begonnen bij Gresnigt & Van Kippersluis als advocaat op verschillende rechtsgebieden. Daardoor heb ik een sterke juridische basis die nog steeds waardevol is. 

Vervolgens ben ik in 2000 overgestapt naar het bedrijfsleven. Ik heb bij ING en NS gewerkt op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen tussen werkgever, medezeggenschap en vakbonden. Ik heb vele reorganisaties en OR-trajecten begeleid en was cao-onderhandelaar. 

Arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen vind ik interessant omdat het zowel over de juridische kant van zaken gaat als over de onderlinge verhoudingen tussen werkgevers, werknemers, OR-en en vakbonden.  Het is belangrijk daar ook oog voor te hebben. Een goed gevoel voor verhoudingen en de rollen van alle partijen helpt om oplossingen te vinden. De combinatie van juridische puzzels, mensen en werk geeft mij energie. 

Vanaf  januari 2023 zet ik mijn ervaring weer in als advocaat in arbeidszaken. Bij Gresnigt & Van Kippersluis advocaten, waar ik ooit begonnen ben en direct weer een warm welkom kreeg. 

Ik help zowel werkgevers als werknemers graag met alle mogelijke arbeidszaken zoals:

 • arbeidsovereenkomsten, conflicten op de werkvloer, ontslagzaken
 • reorganisaties, sociaal plan, afvloeiingsregelingen
 • overleg met ondernemingsraden, vakbonden, medezeggenschapszaken
 • cao-vraagstukken en cao-onderhandelingen
 • gelijke behandeling
 • HR-beleid
 • klachtenregelingen, klachtencommissies

Meer informatie over mij kunt u vinden op www.linkedin.com/in/mathildereintjes

Naast mijn werk als advocaat ben ik bestuurslid van het Pensioenfonds Rail & OV, het pensioenfonds voor de bedrijfstak Spoorwegen en Openbaar Vervoer. 

 

Waarom zou iemand volgens u voor Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten moeten kiezen?

Vanwege de kernwaarden die al onze advocaten delen: betrouwbaar, deskundig, praktisch en resultaatgericht. Dat is wat je nodig hebt als je een goede advocaat zoekt.

 

Nevenactiviteiten/lidmaatschappen:

Rechtsgebieden:

Mathilde Reintjes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht
 • Medezeggenschap
 • Collectief Ontslag
 • Pensioenen

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Neem contact op met Mathilde Reintjes