Is mijn afspraak met de buurman dat hij geen bezwaar/beroep zal instellen i.v.m. de uitbreiding van mijn bedrijf, juridisch houdbaar?

26 juli 2019  | Agrarisch recht  | Annemijn Dijkstra

Het komt regelmatig voor dat 2 partijen afspreken dat geen bezwaar/beroep mag worden ingesteld, bijvoorbeeld i.v.m. een bedrijfsuitbreiding, op straffe van een boete of een dwangsom. Zo’n clausule is toegestaan, mits het niet te algemeen geformuleerd is en zich niet uitstrekt tot alle rechtsopvolgers. De afspraak dat uw buurman nooit meer bezwaar/beroep mag instellen, gaat te ver en zal nietig zijn, terwijl de afspraak dat de buurman geen bezwaar/beroep zal instellen i.v.m. de bouw van een nieuwe jongveestal, waarschijnlijk wel standhoudt.

Let wel: het gaat hier om een onderlinge afspraak. Deze afspraak werkt niet tegenover de gemeente en/of de bestuursrechter. Dient de buurman toch bezwaar/beroep in, dan is zo’n bezwaar/beroep (mits tijdig ingediend) in beginsel ontvankelijk. U kunt dan alleen civielrechtelijk actie ondernemen, omdat de buurman zich niet houdt aan de afspraak en betaling van (indien overeengekomen) dwangsommen/contractuele boete vorderen.

Contact

Utrecht

Wolter Heukelslaan 74
3581 SV
Utrecht

030 - 231 66 31

utrecht@gvk-advocaten.nl

lees meer

IJsselstein

Utrechtsestraat 5
3401 CS
IJsselstein

030 - 688 68 68

ijsselstein@gvk-advocaten.nl

lees meer

Zwolle

Zwartewaterallee 14
8031 DX
Zwolle

088 - 888 66 50

zwolle@gvk-advocaten.nl

lees meer