Kees van Schaik

Waar moet u op letten? Melkrobots functioneren niet altijd zo geweldig als in de fraaie verkoopbrochures wordt beloofd. Ons kantoor heeft de afgelopen 15 jaar ruime ervaring opgedaan met geschillen tussen melkveehouders en dealers/fabrikanten over gebrekkig werkende melkrobots. Uiteraard zien …

Problemen met melkrobots Lees verder

Als in een factuur een termijn wordt gesteld waarbinnen betaling dient te geschieden, bijvoorbeeld 14 dagen, en tijdige betaling blijft uit, heeft de schuldeiser recht op vergoeding van de wettelijke rente, (in dit voorbeeld) vanaf de 15e dag tot aan …

Wettelijke rente Lees verder

Blijf voortaan op de hoogte van het nieuws in agrarisch recht en vastgoedrecht met deze nieuwspagina van GVK Advocaten Zwolle. Heeft u vragen over een nieuwsbericht stuur u ons dan een e-mail.

Na jarenlang touwtrekken is een eind gekomen aan een pachtzaak van een aantal boeren tegen de stad Amsterdam. Boeren in dit gebied die moesten vertrekken, schakelden de hulp in van GVK Advocaten. Met als resultaat de erkenning van de aanwezigheid …

Amsterdam buigt eindelijk het hoofd Lees verder

Sinds de AID is opgegaan in de NVWA worden veel overtredingen niet meer berecht door de economische strafrechter, maar door de bestuursrechter. In welke inefficiënte en bureaucratische procesgang boeren sindsdien zijn beland voordat hun zaak bij de bestuursrechter voorkomt, leert …

NVWA gesteggel Lees verder

GVK Advocaten sloot onlangs een onteigeningsprocedure af waarin de rechtbank uiteindelijk een schadeloosstelling toekende die ruim driemaal hoger was dan het aanbod van de Provincie. Een melkveehouder beschikte over een langgerekte veldkavel met aan beide einden een ontsluiting op de openbare …

Waardebepaling in onteigening Lees verder

Onlangs werd een mechanisatiebedrijf door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan een melkveehouder wegens de levering van een gebruikte melkrobot met een gebrek. Na de ingebruikname in 2009 liep het celgetal prompt op tot 400.000 met uitschieters tot 600.000. …

Gebrekkige melkrobots revisited Lees verder

In tijden van prijsdruk in de bouw is de verleiding groot om als aannemer de goedkoopste materialen te verwerken die er te vinden zijn, ook al zijn ze onvoldoende geschikt voor het doel waarvoor ze moeten dienen. Een goed bestek …

CE-markering op bouwmaterialen Lees verder