Kees van Schaik

Problemen met melkrobots

Waar moet u op letten? Melkrobots functioneren niet altijd zo geweldig als in de fraaie verkoopbrochures wordt beloofd. Ons kantoor heeft de afgelopen 15 jaar ruime ervaring opgedaan met geschillen tussen melkveehouders en dealers/fabrikanten over gebrekkig werkende melkrobots. Uiteraard zien wij alleen de probleemgevallen en niet de bedrijven waar alles vlekkeloos verloopt. Wat gaat er …

Problemen met melkrobots Lees meer »

Wettelijke rente

Als in een factuur een termijn wordt gesteld waarbinnen betaling dient te geschieden, bijvoorbeeld 14 dagen, en tijdige betaling blijft uit, heeft de schuldeiser recht op vergoeding van de wettelijke rente, (in dit voorbeeld) vanaf de 15e dag tot aan de dag van daadwerkelijke betaling. De hoogte van de wettelijke rente wordt vastgesteld door de …

Wettelijke rente Lees meer »

Amsterdam buigt eindelijk het hoofd

Na jarenlang touwtrekken is een eind gekomen aan een pachtzaak van een aantal boeren tegen de stad Amsterdam. Boeren in dit gebied die moesten vertrekken, schakelden de hulp in van GVK Advocaten. Met als resultaat de erkenning van de aanwezigheid van pacht en een schadevergoeding voor de boeren. Amsterdam gaf begin vorige eeuw gronden in …

Amsterdam buigt eindelijk het hoofd Lees meer »

NVWA gesteggel

Sinds de AID is opgegaan in de NVWA worden veel overtredingen niet meer berecht door de economische strafrechter, maar door de bestuursrechter. In welke inefficiënte en bureaucratische procesgang boeren sindsdien zijn beland voordat hun zaak bij de bestuursrechter voorkomt, leert de volgende casus. Opsporingsambtenaren zagen vanuit hun auto een akkerbouwer met een getrokken veldspuit een …

NVWA gesteggel Lees meer »

Waardebepaling in onteigening

GVK Advocaten sloot onlangs een onteigeningsprocedure af waarin de rechtbank uiteindelijk een schadeloosstelling toekende die ruim driemaal hoger was dan het aanbod van de Provincie. Een melkveehouder beschikte over een langgerekte veldkavel met aan beide einden een ontsluiting op de openbare weg. De provincie plande een grote verkeersweg dwars over die kavel die daardoor in twee …

Waardebepaling in onteigening Lees meer »

Wanneer word ik als pachter aangemerkt als hobbyboer?

Bij de overbrenging van de Pachtwet naar het Burgerlijk Wetboek in 2007 is het begrip pacht aangescherpt. Voor het bestaan van een pachtverhouding wordt sindsdien tevens verlangd dat het landbouwkundig gebruik van onroerend goed tevens een bedrijfsmatig karakter moet hebben. Het in gebruik verstrekken van een perceel weiland ten behoeve van de uitoefening van een …

Wanneer word ik als pachter aangemerkt als hobbyboer? Lees meer »

Gebrekkige melkrobots revisited

Onlangs werd een mechanisatiebedrijf door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan een melkveehouder wegens de levering van een gebruikte melkrobot met een gebrek. Na de ingebruikname in 2009 liep het celgetal prompt op tot 400.000 met uitschieters tot 600.000. De melkproductie en de bedrijfsstandaardkoeproductie (BSK) daalden sterk. De melkveehouder wees naar de robot, maar …

Gebrekkige melkrobots revisited Lees meer »

Niet op tijd geklaagd of aangemaand, zaak verjaard!

Onlangs meldde zich weer een boer met een kansloze zaak. Hij had vier jaar terug een melkrobot gekocht en na de levering eindeloos telefonisch geklaagd dat de koeien niet goed werden gemolken. Helaas moest ik hem vertellen dat zijn vordering was verjaard. Hij had wel voldaan aan zijn verplichting om tijdig te klagen, maar had …

Niet op tijd geklaagd of aangemaand, zaak verjaard! Lees meer »