Niet op tijd geklaagd of aangemaand, zaak verjaard!

Onlangs meldde zich weer een boer met een kansloze zaak. Hij had vier jaar terug een melkrobot gekocht en na de levering eindeloos telefonisch geklaagd dat de koeien niet goed werden gemolken. Helaas moest ik hem vertellen dat zijn vordering was verjaard. Hij had wel voldaan aan zijn verplichting om tijdig te klagen, maar had vervolgens verzuimd om binnen 2 jaar na zijn klacht een schriftelijke aanmaning te sturen, laat staan om tijdig een proces aan te spannen.

Het begint er mee dat “binnen bekwame tijd” moet worden geklaagd bij de leverancier “nadat” een gebrek is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. Als na ontdekking van een gebrek niet “binnen bekwame tijd” bij de leverancier wordt geklaagd, verliest de koper zijn recht. Wat die “bekwame tijd” is hangt af van de omstandigheden van het geval. Naarmate het gebrek gecompliceerder is en een ingewikkeld technisch onderzoek vereist, mag de “bekwame tijd” langer duren, maar een klacht over een simpel gebrek moet binnen 2-3 maanden na ontdekking worden gemeld.

Na de klacht bij de leverancier dat het geleverde product niet deugt, verjaart in principe na twee jaar de mogelijkheid om bij de rechtbank een vordering in te stellen tegen de leverancier tot behoorlijke nakoming. Die verjaringstermijn kan vóór het verstrijken van de 2 jaarstermijn worden gestuit door een schriftelijke aanmaning (aantekenen!) om binnen een zekere termijn alsnog na te komen, of een schriftelijke mededeling aan de leverancier waarin de koper ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Een vordering tot ontbinding van de koop, of tot schadevergoeding, moet eveneens binnen twee jaar schriftelijk worden gestuit.

Kees van Schaik
GVK Advocaten Zwolle