Wanneer word ik als pachter aangemerkt als hobbyboer?

Bij de overbrenging van de Pachtwet naar het Burgerlijk Wetboek in 2007 is het begrip pacht aangescherpt. Voor het bestaan van een pachtverhouding wordt sindsdien tevens verlangd dat het landbouwkundig gebruik van onroerend goed tevens een bedrijfsmatig karakter moet hebben.

Het in gebruik verstrekken van een perceel weiland ten behoeve van de uitoefening van een hobby resulteert met andere woorden niet in een pachtovereenkomst, maar in een huurovereenkomst. Er moet voor het bestaan van pacht sprake zijn van een complex van economische activiteiten gericht op winst door de uitoefening van de landbouw. De pacht kan worden opgezegd als daarvan geen sprake (meer) is. Een oudere pachter die aan het afbouwen is en hobbymatig nog wat door rommelt, loopt dus een risico.

Voor de beoordeling of de activiteiten nog een bedrijfsmatig karakter hebben is het van groot belang of er met het oog op toekomstige winst nog investeringen plaats vinden of hebben gevonden. Dat de activiteiten ten dele een agrarisch karakter hebben en ten dele natuurbeheer of zorg betreffen, staat er niet aan in de weg dat de agrarische activiteiten neerkomen op bedrijfsmatig uitgeoefende landbouw.

Kees van Schaik

GVK Advocaten Zwolle