Overige

Myrthe Haas partner bij GVK Advocaten

Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten is trots op de partnerbenoeming van Myrthe Haas! Myrthe is een expert op het gebied van het erfrecht en familierecht. Zij kenmerkt zich door een gedreven, doortastende en ondernemende aanpak waarmee ze in de afgelopen jaren vele cliënten succesvol bijstond. Wij zijn verheugd dat ze zich vanaf 1 februari 2019 …

Myrthe Haas partner bij GVK Advocaten Lees verder »

Consumentenkoop

Wanneer je als ondernemer een product verkoopt aan een consument, dan gelden er andere regels dan wanneer je ditzelfde product verkoopt aan een andere ondernemer. Er bestaan aparte regels voor een zogenaamde ?consumentenkoop?. De wet beschermt consumenten en geeft ze een sterkere positie. Wanneer is er sprake van een consumentenkoop? Er moet aan vier eisen …

Consumentenkoop Lees verder »

Hoe werkt het met proceskosten?

Hoe werkt het met proceskosten?  Aan het starten van een procedure zijn kosten en risico’s verbonden. Behalve advocaatkosten heeft de eisende partij veelal te maken met deurwaarderskosten en griffierecht. Daarom kan een rechter in zijn of haar vonnis bepalen dat de verliezende partij de proceskosten moet vergoeden aan de in het gelijk gestelde partij. Tot grote frustratie van de winnende …

Hoe werkt het met proceskosten? Lees verder »

Mensen vooruithelpen, daar krijg je energie van!

Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten werd in 1947 opgericht door de gelijknamige Jan Gresnigt, middenin het centrum van Utrecht. Toentertijd adviseerde het kantoor voornamelijk de agrarische sector. Ruim zeventig jaar later is dat nog steeds één van de vele specialisaties. De nieuwe generatie advocaten in de vorm van Myrthe Haas en Tessa Luijten vertelt wat …

Mensen vooruithelpen, daar krijg je energie van! Lees verder »

Inwerkingtreding nieuwe privacywet vanaf 25 mei 2018

Vorig jaar heeft de Nederlandse privacy toezichthouder (De Autoriteit Persoonsgegevens) 635 onderzoeken gedaan naar datalekken bij bedrijven en overheden. Dit naar aanleiding van 10.000 gedane meldingen over datalekken bij de toezichthouder. De verwachting is dat dit aantal meldingen vanaf 25 mei 2018 zal toenemen als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt. De AVG …

Inwerkingtreding nieuwe privacywet vanaf 25 mei 2018 Lees verder »

Wel of geen planschade?

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft op 7 februari 2018 een interessante uitspraak gedaan in een planschadeprocedure. De casus was de volgende: Een tuindersfamilie had onder het oude bestemmingsplan een agrarisch bouwblok van 1 hectare en daarnaast lag op het bedrijf de bestemming ‘agrarisch gebied’. Deze grond was deels eigendom en deels pacht. Onder het nieuwe bestemmingsplan …

Wel of geen planschade? Lees verder »

Rechercheonderzoek bij samenwonen, wie betaalt de kosten?

Recherchebureaus onderzoeken steeds vaker of iemand samenwoont. Dat gebeurt vaak in opdracht van degene die alimentatie betaalt voor zijn ex-partner. De verplichting om alimentatie te betalen vervalt namelijk als de ex-partner hertrouwt of gaat samenwonen met de nieuwe partner. Er gelden bij samenwonen wel extra eisen: er moet sprake zijn van een affectieve en duurzame …

Rechercheonderzoek bij samenwonen, wie betaalt de kosten? Lees verder »

Let op: vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Huwelijken gesloten vóór 1 januari 2018 Voor mensen die al getrouwd zijn of nog gaan trouwen vóór 1 januari 2018, zonder het maken van huwelijkse voorwaarden bij de notaris, ontstaat er een algehele gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat alle bezittingen en schulden van de echtgenoten, of deze nu voorafgaand of tijdens het huwelijk …

Let op: vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen Lees verder »

Oplopende huizenprijzen, beter af met het kopen op een veiling?

De koopprijs en de bijkomende kosten van een woning worden meestal gefinancierd door middel van een geldlening. De financier krijgt dan een hypotheekrecht op de aan te kopen woning. Indien de kredietnemer (de hypotheekgever) zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van geldlening niet nakomt dan heeft de kredietgever (hypotheekhouder) het recht om de …

Oplopende huizenprijzen, beter af met het kopen op een veiling? Lees verder »