Overige

Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten is trots op de partnerbenoeming van Myrthe Haas! Myrthe is een expert op het gebied van het erfrecht en familierecht. Zij kenmerkt zich door een gedreven, doortastende en ondernemende aanpak waarmee ze in de afgelopen …

Myrthe Haas partner bij GVK Advocaten Lees verder

Wanneer je als ondernemer een product verkoopt aan een consument, dan gelden er andere regels dan wanneer je ditzelfde product verkoopt aan een andere ondernemer. Er bestaan aparte regels voor een zogenaamde ?consumentenkoop?. De wet beschermt consumenten en geeft ze …

Consumentenkoop Lees verder

Hoe werkt het met proceskosten?  Aan het starten van een procedure zijn kosten en risico’s verbonden. Behalve advocaatkosten heeft de eisende partij veelal te maken met deurwaarderskosten en griffierecht. Daarom kan een rechter in zijn of haar vonnis bepalen dat de verliezende partij de …

Hoe werkt het met proceskosten? Lees verder

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft op 7 februari 2018 een interessante uitspraak gedaan in een planschadeprocedure. De casus was de volgende: Een tuindersfamilie had onder het oude bestemmingsplan een agrarisch bouwblok van 1 hectare en daarnaast lag op het bedrijf de …

Wel of geen planschade? Lees verder

Als boer of tuinder dien je je ruim tevoren af te vragen hoe je op een toekomstige onteigening zou kunnen anticiperen. Je niet beraden op je positie is geen optie. Een melkveehouder met een melkquotum van 360.000 kg en een …

Anticiperen op onteigening Lees verder