Hoe werkt het met proceskosten?

Hoe werkt het met proceskosten? 

Aan het starten van een procedure zijn kosten en risico’s verbonden. Behalve advocaatkosten heeft de eisende partij veelal te maken met deurwaarderskosten en griffierecht. Daarom kan een rechter in zijn of haar vonnis bepalen dat de verliezende partij de proceskosten moet vergoeden aan de in het gelijk gestelde partij. Tot grote frustratie van de winnende partij betreft dit echter bijna nooit de daadwerkelijke kosten. De in het ongelijk gestelde partij kan veroordeeld worden in de volgende kosten:

Proceskosten
De rechter zal de proceskosten berekenen volgens het liquidatietarief. De kosten die hieronder vallen zijn in ieder geval het griffierecht, deurwaarderskosten zoals kosten van betekening van de dagvaarding kosten die samenhangen met de gelegde beslagen en kosten van deskundigen. Advocaatkosten worden behalve enkele uitzonderingen zoals in intellectuele eigendomszaken, niet volledig vergoed. Deze kosten worden doorgaans berekend volgens een staffel. De advocaatkosten in deze staffel worden vaak bepaald door onder andere de hoogte van de vordering, het aantal proceshandelingen en het aantal zittingen. Een rechter kan hiervan afwijken maar dit gebeurt bijna nooit. 

Kansloze zaak of kansloos verweer
Wanneer iemand een kansloze zaak of een kansloos verweer voert, kan deze partij ook veroordeeld worden in de proceskosten.Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een procedure wordt gebaseerd op feiten en omstandigheden die niet juist waren. Ook kan hiervan sprake zijn als er verweer wordt gevoerd dat gebaseerd is op onjuiste feiten of bijvoorbeeld leugens. Hiervan is niet snel sprake.

Buitengerechtelijke incassokosten
De rechter kan verder ook een vergoeding toekennen voor de kosten die voorafgaand aan de procedure zijn gemaakt. Voor consumenten worden deze kosten begrensd door het besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

Conclusie
In Nederland krijg je in een civiele zaak bijna nooit de daadwerkelijk gemaakte proceskosten vergoed. Daar komt bij dat er in familiezaken alleen in zeer uitzonderlijke situaties een proceskostenveroordeling wordt uitgesproken. 

Mocht u meer willen weten over het berekenen van de proceskosten of de kosten behorende bij het starten van een procedure, neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde procesadvocaten. 

Vestiging IJsselstein
mr. Roland Reumkens
rreumkens@gvk-advocaten.nl

Vestiging Utrecht
mr. Jaap Degenaar
jjdegenaar@gvk-advocaten.nl