Rechercheonderzoek bij samenwonen, wie betaalt de kosten?

Recherchebureaus onderzoeken steeds vaker of iemand samenwoont. Dat gebeurt vaak in opdracht van degene die alimentatie betaalt voor zijn ex-partner. De verplichting om alimentatie te betalen vervalt namelijk als de ex-partner hertrouwt of gaat samenwonen met de nieuwe partner. Er gelden bij samenwonen wel extra eisen: er moet sprake zijn van een affectieve en duurzame relatie, gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging.

In de praktijk vertelt degene die alimentatie ontvangt, de ex-partner niet meteen over het samenwonen. Voor de betaler is het moeilijk om te onderbouwen dat de ex-partner is gaan samenwonen. Daarom wordt vaak een onderzoeksbureau ingeschakeld.

Onderzoeksmethoden

Een onderzoeksbureau gebruikt verschillende onderzoeksmethodes, zoals observatie door een detective en digitaal onderzoek. In het onderzoeksrapport staat bijvoorbeeld informatie over hoe vaak de nieuwe partner is blijven overnachten en of samen boodschappen wordt gedaan. De kosten van zo’n onderzoek kunnen flink oplopen. De vraag is wie die kosten moet betalen. Degene die opdracht heeft gegeven voor het onderzoek, of degene die informatie heeft verzwegen?

Praktijk

Steeds vaker moet de partner die is gaan samenwonen, en daar niet open over is geweest, de kosten betalen. Op 4 september 2017 heeft de rechtbank Oost Brabant beslist dat de vrouw, die was gaan samenwonen, niet alleen €19.000 aan alimentatie moest terugbetalen, maar ook de onderzoekskosten van ruim €24.000 aan de man moest vergoeden. In een andere zaak heeft de vrouw hoger beroep ingesteld tegen de beslissing dat zij de onderzoekskosten moest betalen. In die zaak was door de rechtbank Noord Nederland ook beslist dat de vrouw alimentatie moest terugbetalen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 september 2017 geoordeeld dat de rechtbank terecht had beslist dat de vrouw de onderzoekskosten van €9.354,71 aan de man moest vergoeden. Het hoger beroep van de vrouw werd dus afgewezen.

Pas dus op als je gaat samenwonen: als je daarover niet open bent, kan dat je duur komen te staan!

Contact

Dit soort problemen kunt u voorkomen door in het echtscheidingsconvenant afspraken te maken over partneralimentatie en samenwonen. Er zijn verschillende opties. Zo kunt u voor het samenwonen een proefperiode afspreken. Als de relatie na die proefperiode eindigt, herleeft de alimentatieplicht weer. Neem contact op met één van onze familierechtspecialisten voor advies.

De uitspraken kunt u hier vinden:

  • Rechtbank Oost Brabant van 4 september 2017 (ECLI:NL:RBOBR:2017:5259)
  • Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden van 14 september 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:8115)