De aanzegplicht

Bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd, moet u als werkgever tijdig schriftelijk aangeven of het contract met uw werknemer verlengd zal worden. Ook de voorwaarden waaronder de werknemer in dienst kan blijven moeten worden vermeld. Dit moet uiterlijk 1 maand voor het einde van de overeenkomst gebeuren.

De aanzegplicht geldt sinds 1 januari 2015 voor arbeidscontracten van minimaal 6 maanden.

Schriftelijk
De aanzegging moet schriftelijk gebeuren. Ook al bevestigt de werknemer dat er mondeling werd aangezegd, dan is dat niet voldoende. Een aanzegging kan per brief, maar ook per e-mail en Whatsapp. Zorg er dan wel voor dat de werknemer bevestigt dat het bericht is ontvangen.

Boete
Uiteraard eindigt de tijdelijke arbeidsovereenkomst wel als er niet aangezegd wordt, maar dan kan de werknemer een boete vorderen van maximaal 1 bruto maandsalaris. Dat kan de werknemer doen binnen twee maanden na het eindigen van het contract.

Tips
1. Noteer bij het aangaan van de overeenkomst meteen in de agenda wanneer de aanzegbrief moet worden verzonden.
2. Mocht u die nog niet hebben, stel dan twee standaard aanzegbrieven op. Eén voor als er niet verlengd wordt en één als er wel verlengd gaat worden.
3. Plan twee maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst een gesprek in met de werknemer. Dan kan de werknemer de aanzegbrief meteen voor ontvangst tekenen.

De aanzegging dat de werknemer niet mag blijven, mag al meteen in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Risico is dan uiteraard wel dat de werknemer minder gemotiveerd is en op zoek gaat naar ander werk. In het verlengde daarvan kan de werknemer alsnog aanspraak maken op de boete, als er toch verlengd wordt en de werknemer daarna de arbeidsovereenkomst opzegt. Dan is er immers niet voldaan aan de aanzegplicht dat de werknemer kon blijven en onder welke voorwaarden.

Vragen
Heeft u vragen over het aangaan, verlengen of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, neem dan contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten.

Vestiging IJsselstein
mr. Roland Reumkens
rreumkens@gvk-advocaten.nl

Vestiging Utrecht
mr. Jaap Degenaar
jjdegenaar@gvk-advocaten.nl