Verkoop van dieren met (verborgen) gebreken; wie is aansprakelijk?

Over voorgaande vraag bestaat een rijk pallet aan gerechtelijke uitspraken die meestal gaan over de verkoop en levering van een enkel paard. Jurisprudentie over de aansprakelijkheid bij verkoop en levering van andere boerderijdieren heeft meestal betrekking op een daardoor veroorzaakte besmetting van een gehele veestapel.

Uitgangspunt bij verkoop van dieren is dat het gezondheidsrisico hiervan overgaat van de verkoper op de koper op het moment van feitelijke (af)levering. Wanneer een koper eerst na (af)levering ontdekt dat het door hem gekochte dier een bepaalde ziekte onder de leden heeft (bijv. een hoefkatrolontsteking bij een paard) is het aan deze koper om te stellen en bewijzen dat deze aandoening al voor het moment van levering in het dier aanwezig was. De directe inschakeling van de veearts is dan erg belangrijk. Deze zal aan de hand van de door hem geconstateerde aandoening een uitspraak moeten kunnen doen over de vraag wanneer dit in het dier is ontstaan. In juridisch jargon spreken we dan over ‘het antedateren’ van een aandoening.

Een belangrijke uitzondering op het voorgaande doet zich voor wanneer een professionele verkoper een dier (bijvoorbeeld een paard) verkoopt aan een niet-professionele koper, die het dier dus enkel voor hobbydoeleinden heeft gekocht. In dat geval verschaft de wetgever de consument-koper een belangrijk bewijsvoordeel: wanneer een gebrek in een dier binnen zes maanden na (af)levering wordt ontdekt, wordt dit gebrek vermoed reeds op het moment van de voorgaande (af)levering in het dier aanwezig te zijn geweest. Het is dan dus aan de (professionele) verkoper om tegen dit wettelijk bewijsvermoeden tegenbewijs te leveren. Deze verkoper zal in dit geval een veearts moeten inschakelen om aan te tonen dat de aandoening in het dier een zodanig korte medische geschiedenis heeft, dat deze eerst na het moment van (af)levering in het dier moet zijn ontstaan. Verkoper moet dus bewijzen. Aangenomen mag worden dat koper aan een in opdracht van verkoper uit te voeren veterinair onderzoek zijn medewerking zal dienen te verlenen.

Marten van Eerten
GVK Advocaten Zwolle