Verjaring recht van overpad

Vraag:
Mijn buurman gaat al meer dan 20 jaar met trekker en machines over een pad dat mijn eigendom is. Kan hij nu een beroep doen op verjaring van recht van overpad? We hebben niets geregeld bij de notaris.

Antwoord:
Onder het Burgerlijk Wetboek van voor 1992 kon in dergelijke situaties geen sprake zijn van verjaring van het recht van overpad. Onder de nieuwe wet kan dat wel maar geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Dat betekent dat 20 jaar na invoering van de nieuwe wet, op 1 januari 2012, mensen een beroep kunnen doen op verjaring van dit recht. Dat betekent in conflictsituaties dat iemand die al meer dan 20 jaar ongestoord en bewijsbaar en met instemming van de eigenaar het betreffende pad gebruikt aan de eigenaar kan verzoeken medewerking te verlenen aan het opmaken van een notariële akte die dan ingeschreven wordt in de openbare registers en als de eigenaar niet meewerkt zou hij via een rechtszaak een beroep op verjaring kunnen doen dat de rechter mogelijk toewijst. Op die manier kan het gebeuren dat eigenaren van grond met een recht van overpad worden geconfronteerd dat ze niet willen en ook nog overgaat op toekomstige eigenaren.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle