Uniform Herstelkader oplossing voor swap-problematiek?

In december 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een uniform herstelkader vastgesteld.  Mkb’ers met een renteswap kunnen hierdoor voor een vergoeding in aanmerking komen.

Een renteswap betreft een overeenkomst die naast een variabele geldleningsovereenkomst (Euribor) wordt afgesloten. De klant ontvangt van zijn bank het verschil tussen de in de swap-overeenkomst vastgestelde rente en een hogere Euribor-rente, maar moet een negatief verschil (indien de Euribor lager is dan de in de swap-overeenkomst vastgestelde rente) bijbetalen.

Vanwege de lage Euribor in de afgelopen jaren hebben mkb’ers dus veel geld aan hun bank moeten betalen. Bij een tussentijdse beëindiging van een renteswap (bijvoorbeeld in geval van bedrijfsbeëindiging) leidde dit tot forse afkoopverplichtingen. Ook veel landbouwers zijn met de Rabobank zodanige renteswaps aangegaan. Het Herstelkader geeft klanten onder meer recht op een zgn. coulancevergoeding tot maximaal € 100.000,00. Een uitzonderling op de te betalen coulancevergoeding is aan de orde indien de bank aannemelijk maakt dat de betreffende klant uit oogpunt van kredietbeleid destijds genoodzaakt was om zijn rentelasten over de uitstaande variabele geldleningen vast te zetten.

De AFM gaat hiermee mijns inziens ten onrechte voorbij aan het meest belangrijke verwijt dat banken kan worden gemaakt rondom het op grote schaal verkopen van renteswaps aan mkb’ers. Want banken konden destijds ook andere renterisicobeheersingsproducten aanbieden waarbij de klant niet werd blootgesteld aan het speculatieve risico van een dalende Euribor, met alle gevolgen van dien.

Juist in situaties waarbij een klant uit oogpunt van kredietbeleid werd genoodzaakt om zijn rente vast te zetten, is het per definitie ongepast om die klant wel het speculatieve risico van een dalende Euribor-rente in de maag te splitsen. Mijns inziens worden veel gedupeerde mkb’ers hierdoor genoodzaakt om een gang naar de rechter alsnog te moeten overwegen.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met:

Marten van Eerten
GVK Advocaten Zwolle
Tel.: 088 – 888 66 50
E-mail: hmvaneerten@gvk-advocaten.nl