Overstekende koeien en eigen risico

Komt een melkveehouder in aanmerking voor een nadeelcompensatie als hij door een wegreconstructie niet langer zijn melkkoeien los kan laten oversteken naar een perceel aan de overzijde van de weg?

Hierover is recent een uitspraak gedaan door de Raad van State. De gemeente betoogde dat het niet toegestaan was om koeien los over een landweg te laten oversteken. Daar ging de rechter niet mee akkoord. Wel was de rechter van mening dat een ondernemer altijd rekening mee moet houden met het feit dat een weg opgewaardeerd wordt en dus drukker wordt en dat los vee naar de andere kant laten oversteken niet meer kan. De melkveehouder wil in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. Uiteindelijk stemde de rechter ook in hoger beroep daarmee in. Zij het dat het normaal maatschappelijk risico van in dit geval een wegreconstructie op 50% moest worden gesteld. Daarbij let de rechter ondermeer ook op de omzet van het melkveehouderijbedrijf. Het gemeentebestuur moet de korting of drempel die zij toepast goed motiveren. Dus houdt rekening met een korting op het schadebedrag bij nadeelcompensatie. Zeker bij zaken die als een normale ontwikkeling kunnen worden gezien zoals een wegreconstructie.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met:

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle
Tel.: 088 – 888 66 50
E-mail: jtamvanmierlo@gvk-advocaten.nl