Mandeligheid

Er staat een heg op de erfgrens tussen mijn perceel en dat van mijn buurman. Deze wil ik graag verwijderen, maar kan dat zomaar?

Allereerst is het noodzakelijk te bepalen of de erfgrens tussen deze twee percelen, die aan verschillende eigenaren toebehoren, in de lengterichting onder de heg doorloopt. Is dat het geval, dan is deze heg volgens de wet gemeenschappelijk eigendom en mandelig.

Van belang is waar de stammen van deze heg zich bevinden. Indien deze stammen zich enkel op uw erf bevinden of dat van uw buurman, dan is er geen sprake van gemeenschappelijk eigendom. De stammen moeten zich dus zowel op uw perceel als op het perceel van uw buurman bevinden. Indien de heg gezamenlijk eigendom en mandelig is, dan betekent dit onder andere dat u niet eenzijdig tot wijziging of verwijdering mag overgaan, daarvoor moet uw buurman toestemming geven.

Staat de heg enkel op uw perceel, dan kunt u in beginsel zonder toestemming overgaan tot het kappen van de heg. Staat de heg op het perceel van uw buurman, dan kunt u de heg niet zomaar verwijderen. De heg is dan immers eigendom van uw buurman. Wellicht kunt u zich dan nog beroepen op de wet waarin staat dat het niet geoorloofd is om binnen 50 cm van de erfgrens heggen te hebben.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met:


Annemijn Dijkstra

GVK Advocaten Zwolle

Tel.: 088 – 888 66 50

E-mail: adijkstra@gvk-advocaten.nl