Rechtbank wijst vonnis

Op 15 januari 2014 heeft de Rechtbank Overijssel een tussenvonnis gewezen in de procedure tussen de gemeente Raalte en de heer Haarman. De gemeente heeft in 2006 de voormalige boerderij van de heer Haarman gekocht teneinde daarop een bedrijventerrein te laten ontwikkelen. Bij de daaropvolgende grondverzetwerkzaamheden in 2012 kwam een grote hoeveelheid bouw- en sloopafval en ander bodemvreemd materiaal, w.o. asbest, aan de oppervlakte.

De gemeente heeft Haarman tot vergoeding van deze saneringskosten ten bedrage van ca. € 200.000 aansprakelijk gesteld. De gemeente heeft deze aansprakelijkstelling gegrond op het verwijt dat Haarman ten tijde van de verkooponderhandelingen in 2006 met het bestaan van deze bodemverontreiniging bekend was en dat hij die verontreiniging toen dus ten onrechte heeft verzwegen. De gemeente heeft gemeend op basis van een groot aantal schriftelijke getuigenverklaringen het bewijs te hebben geleverd dat Haarman met de verontreiniging in de bodem van zijn vroegere boerderij bekend was. Daarnaast heeft de gemeente als zgn. kroonbewijsmiddel gewezen op een in de grond aangetroffen pvc-buis die blijkens daarop geschreven tekst van de fabrikant in 1989 zou zijn geproduceerd.

De rechtbank heeft op basis van de door de gemeente overgelegde getuigenverklaringen niet de overtuiging bekomen dat de heer Haarman met de verontreiniging in de grond van zijn vroegere boerderij bekend was of had kunnen zijn. De juistheid van de diverse getuigenverklaringen heeft de heer Haarman weerlegd met andere getuigenverklaringen en met luchtfoto’s. Daarnaast heeft de rechtbank de heer Haarman gevolgd in zijn redenering dat de aangetroffen pvc-buis naar alle waarschijnlijkheid het restant was van een ter plaatse in 1989 aangelegde beregeningsinstallatie en dus geenszins wijst in de richting van enige bekendheid met in de grond aanwezige verontreiniging. De rechtbank heeft de gemeente opgedragen om alsnog te bewijzen dat de heer Haarman ten tijde van de verkoop van zijn boerderij in 2006 bekend was – of had kunnen zijn – met de in de grond aanwezige verontreiniging. De rechtbank oordeelt dat de gemeente Raalte het één en ander tot op heden nog niet heeft bewezen.

Lees hier de uitspraak

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle